Szkolny Dzień Dawcy Szpiku

Szkolny Dzień Dawcy Szpiku
fot. www.dkms.pl Od pięciu lat ZSO nr 1 organizuje kolejne edycje przedsięwzięcia „Szkolny Dzień Dawcy Szpiku”, mającego na celu zainteresowanie młodzieży tą formą pomocy ludziom chorym. Popularyzacji idei dawstwa szpiku będzie służyć m.in. cykl prelekcji.
istotne.pl

Akcja powstała pięć lat temu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze, a od trzech lat objęła swoim zasięgiem wszystkie szkoły ponadgimnazjalne na terenie naszego miasta.

Dorota Kloza, nauczycielka WF-u w ZSO nr 1, wraz z lekarką rodzinną Małgorzatą Rybińską, dawczynią szpiku Pauliną Bratkowską oraz fundacją DKMS od kilku lat pracują nad zmianą świadomości młodych ludzi w kwestii dawstwa szpiku. Prowadzone w ramach Szkolnego Dnia Dawcy prelekcje pozwalają młodzieży na uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących faktów, procedur i ograniczeń związanych z rejestracją potencjalnych dawców szpiku.

W Polsce tematyka dawstwa komórek macierzystych jest w dalszym ciągu mało znana, dlatego jeleniogórska akcja ma na celu przede wszystkim przekazanie wiedzy i poszerzanie świadomości młodych ludzi związane z koniecznością powiększania bazy potencjalnych dawców szpiku.

Dzięki tej akcji kilkuset uczniów miało możliwość nie tylko uzyskać niezbędne informacje, ale również zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. W trakcie trzyletniej działalności zarejestrowało się w niej przeszło 300 uczniów jeleniogórskich szkół ponadgimnazjalnych, z czego dwoje z nich ofiarowało swoim bliźniakom genetycznym największy z możliwych darów – życie.

TerminarzTerminarzfot. UM Jelenia Góra

UM Jelenia Góra/ii