Skansen Górnictwa w Kowarach

Skansen
fot. Bartosz Lipiński/UM Kowary Zakończyła się budowa Skansenu Górnictwa w Kowarach przy ul. Jagiellończyka w ramach projektu partnerskiego.
istotne.pl 0 ue, kowary, górnictwo, miasto jelenia góra

Reklama

Projekt „Udostępnienie kopalni Bohumír oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim” jest kontynuacją kilkuletnich działań, mających na celu popularyzację tradycji górniczych.

Partnerem Miasta Kowary w projekcie jest Organizacja Pozarządowa Důl Jan Šverma ops z Miasta Zaclerz w Republice Czeskiej.

Skansen jest najważniejszą częścią projektu po stronie Kowar. Partner czeski równolegle buduje podziemną trasę turystyczną w Jivce w byłej kopalni miedzi. Projekt jest zwieńczeniem wielu wspólnych działań o charakterze integracyjnym, w tym spotkań i wymiany informacji dla mieszkańców-byłych górników. Uczestnicy przedsięwzięcia organizują imprezy rocznicowe oraz wydają materiały promujące tradycje górnicze z wykorzystaniem środków unijnych w ramach mikroprojektów finansowanych za pośrednictwem Euroregionów.

Budowa Skansenu górnictwa polegała na zagospodarowaniu terenu działki nr 397/83 w Kowarach i obejmowała następujący zakres prac: wykonanie ścieżki pieszej, montaż: elementów skansenu, składających się z ekspozycji urządzeń (torowiska, wózka, ładowarki, wieży i obudowy chodnika), elementów geologicznych (różnych skał występujących w Karkonoszach) oraz tablic informacyjnych. Wykonane zostały też prace dotyczące małej architektury i elementów zieleni (pobocza i skarpy).

SkansenSkansenfot. Bartosz Lipiński/UM Kowary
SkansenSkansenfot. Bartosz Lipiński/UM Kowary
SkansenSkansenfot. Bartosz Lipiński/UM Kowary
SkansenSkansenfot. Bartosz Lipiński/UM Kowary

Budowa skansenu tradycji górniczych Miasta Kowary jest jednym z elementów projektu realizowanego wspólnie z partnerem z Zaclerza, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFRR w ramach programu EWT Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska.

Całkowite wydatki kwalifikowane w projekcie po stronie Miasta Kowary wynoszą 29 030 euro, a po stronie czeskiego partnera – 328 542 euro.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, każdy z partnerów, w tym Kowary, pokrywa 15% kosztów działań w projekcie.

Wykonawcą skansenu była firma z Podgórzyna. Szczegóły na stronie kowarskiego magistratu.

LogoLogofot. UM Kowary

Projekt pn. „Kultywowanie tradycji górniczych – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego przez udostępnienie kopalni Bohumír oraz otwarcie skansenu górniczego w Kowarach” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bartosz Lipiński/UM Kowary/ii

Reklama