Ruszyła budowa mostu kolejowego na Nysie Łużyckiej

Ruszyła budowa mostu kolejowego na Nysie Łużyckiej
fot. PKP PLK S.A. Rozpoczął się najważniejszy etap budowy granicznego mostu kolejowego Bielawa Dolna–Horka na międzynarodowej trasie z Polski do Niemiec.
istotne.pl inwestycja, pkp, most

Inwestycja warta 23 mln zł zapewni dwa razy szybszy przejazd większej liczbie pociągów i możliwość transportu cięższych ładunków. Most istotnie poprawi jakość połączeń Wschód–Zachód.

Realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budowa mostu nad Nysą Łużycką prowadzona jest równolegle z rozbudową i elektryfikacją linii Knappenrode–Horka–granica państwa przez DB Netz AG, niemieckiego zarządcę infrastruktury kolejowej. Oba projekty toczą się dzięki dobrej współpracy zarządców infrastruktury kolejowej w ramach polsko-niemieckiej Grupy Infrastrukturalnej.

– Projekt mostowy istotnie poprawia sprawności i bezpieczeństwo przewozów na styku polskiej i niemieckiej sieci kolejowej oraz usprawnia połączenia na osi Wschód–Zachód. Nowy most i wcześniejsza modernizacja lini E 30 Opole–Wrocław–Węgliniec– granica państwa oraz elektryfikacja linii po stronie niemieckiej stworzą nowe możliwości dla transportu kolejowego między sąsiednimi krajami. To sprawniejszy przewóz ładunków dla przewoźników towarowych i krótsza i bardziej komfortowa podróż dla pasażerów – mówi Ireneusz Kluczyk, pełnomocnik Zarządu PKP PLK S.A. ds. organizacji procesów rozkładów jazdy i eksploatacji oraz przewodniczący polsko-niemieckiej Grupy Infrastrukturalnej.

Modernizacja międzynarodowej trasy toczy się równocześnie po stronie polskiej i niemieckiej. – Projekt polski łączy się bezpośrednio z naszą modernizacją i elektryfikacją odcinka Knappenrode–Horka–granica państwa. Po zakończeniu prac tą linią będą przewożone ładunki z morskich portów do południowych regionów Polski. Wygodniejsza podróż i sprawny transport towarów, to sukces możliwy do osiągnięcia dzięki dobrej współpracy PKP PLK i DB Netz – mówi Michael Wuth, dyrektor pionu ds. sprzedaży i rozkładu jazdy DB Netz AG Oddział Regionalny Południowo-Wschodni.

Przez nowy most szybciej, sprawniej, ciszej

Most nad Nysą Łużycka zastąpi starą przeprawę. Od lutego wykonano już prace rozbiórkowe: usunięto tor i wyeksploatowane konstrukcje mostu. Wykonawca zlikwidował też stare podpory oraz zbędne elementy żelbetowych przyczółków. Było to możliwe po uzyskaniu niezbędnych polskich i niemieckich dokumentów m.in. związanych z ochroną środowiska oraz pozwalających na rozpoczęcie robót.

3 lipca 2015 r. w fundamenty mostu wmurowano akt erekcyjny – rozpoczęła się budowa nowej przeprawy kolejowej nad Nysą Łużycką. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich i niemieckich władz samorządowych oraz przedstawiciele polsko-niemieckiej Grupy Infrastrukturalnej, zarządców infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i DB Netz AG, wykonawcy.

Długość mostu wyniesie blisko 160 metrów – o 23 metry więcej niż poprzedniej przeprawy. Obiekt zapewni przejazd pociągów po dwóch torach, ponad dwukrotnie szybciej – nie 50 km/h, lecz 120 km/h. Inwestor zwiększy również nośność obiektu, czyli składy będą mogły wozić cięższe ładunki.

Tory na nowym moście, podobnie jak zmodernizowana linia E 30, zostaną zelektryfikowane. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów pomiędzy granicznymi stacjami Węglińcem i Horką zapewnią nowoczesne urządzenia automatyki i telekomunikacji. Zadbano również o ochronę środowiska. Konstrukcja toru zapewni cichy przejazd pociągu, a montaż zabezpieczeń ograniczy zanieczyszczenia wody odprowadzanej z mostu.

Koszt realizowanego projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna–Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja” wynosi około 23 mln zł, z czego prawie 17,5 mln zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.