Co magistrat robi w sprawie Ukrainy?

Mapa
fot. freeimages.com (fangol) Wydarzenia na wschodzie Ukrainy nie są nam obojętne – podkreślają władze Jeleniej Góry.
istotne.pl 0 wojna, ukraina, um jelenia góra, miasto jelenia góra

Reklama

Miastem partnerskim Jeleniej Góry jest m.in. ukraiński Siewierodonieck. Jeleniogórscy urzędnicy odnieśli się do pytań dotyczących obecnych relacji Gminy Miejskiej z Siewierodonieckiem i działań, jakie podejmuje magistrat w zakresie bieżącej współpracy:

Informujemy, iż:

  • od samego początku konfliktu usiłowaliśmy nawiązać kontakt z władzami partnerskiego miasta, by rozpoznać skalę i kierunki pożądanej pomocy, w praktyce oficjalnych relacji między miastami nie ma bowiem zwyczaju, by organizować takie przedsięwzięcia „intuicyjnie”, a już z pewnością nie można kierować pomocy rzeczowej, nie mając konkretnego adresata transportu. Niestety, zapewne [ze względu] na wyjątkowo skomplikowaną sytuację wewnętrzną na Ukrainie, a w rejonie Doniecka – szczególnie, nie otrzymaliśmy na nasze zapytania jakiejkolwiek odpowiedzi. W czerwcu 2014 r. wysłaliśmy m.in. deklarację przyjęcia przedstawicieli Siewierodoniecka w ramach wspierania reform samorządowych na Ukrainie, ale zaproszenie to pozostało także bez echa
  • w tej sytuacji zgłosiliśmy zamiar naszego udziału w działaniach organizowanych przez Związek Miast Polskich, który koordynuje cykl przyjmowania delegacji miast ukraińskich, mając swojego, strukturalnego partnera. Nasza deklaracja została przyjęta, jednak w pierwszej turze takich kontaktów również i ZMP nie zdołał skutecznie nawiązać w naszym imieniu kontaktu z władzami Siewierodoniecka, mamy nadzieję, że dojdzie do tego w planowanej drugiej turze
  • włączyliśmy się w prace dwojako – poprzez udział w organizację transportu darów zebranych przez ogólnopolskie organizacje pozarządowe (uczestniczyli w tej operacji w grudniu 2014 r. strażacy PSP).

Po drugie, zadeklarowaliśmy (w listopadzie 2014 r.) przyjęcie delegacji przedstawicieli „Galerii Sztuki Dzieci Ukrainy”, która zaproponowała organizację w naszym mieście wystawy sztuki dziecięcej w Jeleniej Górze w maju 2015 r. Oczekujemy na potwierdzenie przyjęcia naszej deklaracji.

Jesteśmy w pełni przygotowani do organizacji i koordynacji pracy przy ew. zbiórce darów dla naszego partnerskiego miasta (lub innych miast, jeśli kontakt z Siewierodonieckiem będzie niemożliwy), niemniej z pewnością odbywać się to będzie w liczniejszym gronie samorządów polskich. Ze względu na odległości organizacja osobnego transportu samej Jeleniej Góry jest – ze względu na relację kosztów do faktycznego efektu materialnego – niecelowa.

Jesteśmy też przygotowani, by udzielać pomocy i wsparcia instytucjonalnego każdej organizacji pozarządowej, która podejmie tę inicjatywę, niemniej warunkiem absolutnie koniecznym jest konkretny, instytucjonalny adresat w Siewierodoniecku, który odpowiedzialnie przejmie i rozdysponuje transport z Jeleniej Góry.

Do tematu wrócimy.

UM Jelenia Góra/ii

Reklama