Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne
fot. Krzysztof Gwizdała Urząd Miasta Jelenia Góra informuje, że wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów uczęszczających do szkół publicznych na terenie miasta należy składać do 15 września.
istotne.pl stypendium, um jelenia góra

W przypadku rodziny z więcej niż jednym dzieckiem wniosek należy składać w szkole najstarszego niepełnoletniego dziecka.

Uczniowie będący mieszkańcami Jeleniej Góry, uczący się poza miejscem zamieszkania, oraz uczniowie uczęszczający do jeleniogórskich szkół niepublicznych składają wnioski (a w przypadku nieletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58.

Ważne!

  • Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 to 456,00 netto na osobę w gospodarstwie domowym
  • w przypadku ucznia niepełnoletniego wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun prawny
  • uczeń pełnoletni samodzielnie wnioskuje o przyznanie stypendium szkolnego
  • w przypadku zdarzeń losowych można złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego zasiłku szkolnego.

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Edukacji i Sportu UM Jelenia Góra – tel. 75 75 46 340.

UM Jelenia Góra/ii