materiał promocyjny

Jak zostać programistą CNC?

Maszyna
fot. pixabay.com Programista maszyn CNC to dobrze płatny i ciekawy zawód, bardzo poszukiwany dzisiejszej branży przemysłowej. Nie każdy wie, że potrzebne umiejętności można łatwo zdobyć, zapisując się na odpowiedni kurs.
istotne.pl 1 praca, kurs, miasto jelenia góra

Reklama

Szkolenia tego typu nie kosztują dużo i trwają relatywnie krótko, jednocześnie istotnie podwyższają szanse na dobrą pracę. Jak wygląda kurs na programistę CNC i dlaczego warto się na niego zdecydować?

Programista CNC – czym się zajmuje?

Podstawowym zadaniem na tym stanowisku jest programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Urządzenia tego rodzaju (tokarki i frezarki CNC) pozwalają prowadzić automatyczną obróbkę skrawaniem – to, w jaki sposób pracuje maszyna (jak wykonywane są ruchy urządzeń obrabiających) określa program komputerowy. Taki program musi być wcześniej opracowany z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa, charakteru obrabianych detali i innych kluczowych aspektów. Programista CNC ma właśnie za zadanie opracować odpowiedni program oraz przetestować jego działanie. Najprościej mówiąc, rolą programisty jest napisanie instrukcji, w której znajdą się informacje o sekwencji ruchów niezbędnych do wykonania (obrobienia) konkretnej części. Instrukcje te, w formie kodu alfanumerycznego, programista wprowadza do mikrokomputera maszyny CNC.

Programista a operator CNC – jak łączą się ich kompetencje?

Jak wspomnieliśmy, zadaniem programisty jest napisanie programu z wytycznymi dla maszyny CNC. Operator natomiast czuwa nad bieżącą pracą obrabiarki – sprawdza, czy program działa zgodnie z założeniami. Osoba na tym stanowisku inicjuje i kontroluje cały proces: umieszcza detale wewnątrz maszyny, ustawia narzędzia obróbcze, koryguje parametry, dokonuje drobnych napraw, itd.

Warto pamiętać, że stanowiska programisty i operatora CNC są ze sobą powiązane. Pracownik, który potrafi opracować program, a później przetestować jego działanie w praktyce jest osobą bardzo cenną dla przedsiębiorstwa. Podobnie operator, który zna również podstawy programowania, może na bieżąco korygować ewentualne błędy programistyczne, gwarantując tym samym sprawną pracę bez zbędnych przestojów.

Jak wygląda kurs na programistę i operatora maszyn CNC?

Na rynku dostępne są dziś szkolenia, które przygotowują do pracy na stanowisku operatora-programisty. Przykładem jest kurs programowania CNC, który we Wrocławiu prowadzi Akademia Dla Przemysłu. Na szkolenie składa się 16 godzin teorii i aż 48 godzin zajęć praktycznych, które obejmują między innymi wymiarowanie, określanie punktów odniesienia, obsługę wirtualnego sterownika maszyn CNC i obrabianie detalu na podstawie stworzonego wcześniej programu. Taki profil szkolenia pozwala zdobyć umiejętności niezbędne dla obu stanowisk: operatora i programisty CNC.

Kurs uczy potrzebnych umiejętności od podstaw. Aby rozpocząć szkolenie, nie trzeba mieć dodatkowego przygotowania, wystarczy determinacja i chęć do nauki. Cechy i predyspozycje, które są pożądane u programistów CNC to umiejętność logicznego myślenia, dokładność, a także zdolności matematyczne, w tym przede wszystkim wyobraźnia przestrzenna.

Wybierając ośrodek szkoleniowy, warto sprawdzić, czy oferuje on sprzęt szkoleniowy w wersji pełnej, tzn. taki, który zawiera wszystkie funkcjonalności, rzeczywiście używane na liniach produkcyjnych (w przeciwieństwie do maszyn szkoleniowych, oferujących tylko podstawowe funkcje).

Reklama