tekst zlecony

Wypadek pracy w Niemczech. Jakie prawa mają Polacy?

Wypadek pracy w Niemczech. Jakie prawa mają Polacy?
fot. aberlinus.eu / pl.depositphotos.com Wypadek przy pracy w Niemczech daje pracownikowi z Polski możliwość dochodzenia kilku różnych roszczeń. Nie ma tu raczej mowy o automatyzmie działania, natomiast na wniosek poszkodowanego mogą być wypłacone różne świadczenia lub udzielone konkretne ulgi.
istotne.pl 1 wypadek, adwokat, miasto jelenia góra

Reklama

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy

Z tytułu wypadku przy pracy może być wypłacony zasiłek chorobowy. Przez pierwsze 6 tygodni pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zasiłku w wysokości 100% wynagrodzenia brutto pracownika, a od 7 tygodnia obowiązek świadczenia przejmuje kasa chorych. Wysokość zasiłku jest wtedy redukowana do 80% wynagrodzenia. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje przez 78 tygodni, a korzystanie z niego nie wyłącza możliwości dochodzenia innych roszczeń, co wynika wprost z niemieckiego kodeksu socjalnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z wypadkiem w pracy w Niemczech? Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami: Polski Adwokat w Niemczech - Kancelaria ABERLINUS

Zwrot poniesionych kosztów

W następstwie wypadków przy pracy pojawia się często konieczność opłacenia prywatnych wizyt lekarskich, zakupu leków czy skorzystania z innych usług. Ich koszty mogą zostać zrefundowane. Najłatwiejsza droga to wykorzystanie ubezpieczenia OC pracodawcy, natomiast to wymaga, aby do wypadku doszło z winy pracodawcy lub innego współpracownika. Pracodawca zresztą też nie będzie szczególnie chętny do współpracy, ponieważ zakład ubezpieczeń podniesie mu składkę. Jeśli takie ubezpieczenie nie zostało przez firmę wykupione, można dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Wypłaty z ubezpieczeń

Wielu pracowników jest chronionych przez ubezpieczenie wypadkowe, które zapewnia dostęp do dodatkowych środków z zakładu ubezpieczeń, jeśli wypadki przy pracy spowodowały powstanie uszczerbku na zdrowiu. Z ubezpieczenia wypadkowego korzysta się na wniosek, wypłata świadczenia może być poprzedzona wywiadem na temat okoliczności zdarzenia lub komisją lekarską. System ubezpieczeń społecznych chroni się w ten sposób przed wymuszeniami, jednak dla pracownika są to dodatkowe utrudnienia.  Z przepisów niemieckiego kodeksu pracy wynika obowiązek pracodawcy do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe, natomiast jego uzyskanie nie zawsze jest tak łatwe, jak być powinno.

Świadczenia rentowe

Co do zasady świadczenie rentowe nie jeśli ściśle powiązane z wypadkiem przy pracy, natomiast przysługuje oczywiście tylko osobom, które opłacały odpowiednie składki. Renty nie przyznaje się za sam wypadek przy pracy, ale jeśli w jego następstwie doszło do urazu uniemożliwiającego pracę w danym zawodzie, to po 78 tygodniach zasiłku chorobowego można wystąpić z wnioskiem o świadczenie rentowe, dołączając całą dokumentację – również związaną z wypadkiem przy pracy.

Świadczenia, które Ci się należą!

Być może prawo w Niemczech nie przewiduje automatyzmu udzielania świadczeń, ale praktycznie każdy pracownik jest – choć w różnym zakresie – chroniony. Pomożemy w przygotowaniu dokumentacji, uzyskaniu odszkodowania za wypadek w pracy, dochodzeniu innych roszczeń związanych z wypadkami. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie – zidentyfikujemy, jakie świadczenia Ci się należą i co trzeba zrobić, żeby je otrzymać. Z nami będziesz w pełni chroniony.

Reklama