tekst zlecony

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego
fot. motoklub.pl / pl.freepik.com W naszym kraju, zgodnie z prawem musimy dokonywać odbioru ważniejszych dokumentów i pism jak np. dowód rejestracyjny, osobiście w odpowiedniej instytucji. Zdarzyć się jednak może, że nie będziemy mieć takiej możliwości, wówczas musimy napisać upoważnienie do odbioru dokumentów, by ktoś mógł zrobić to za nas.
istotne.pl 1 auto, dokument, miasto jelenia góra

Reklama

Dlaczego upoważnienie jest niezbędne?

W myśl polskiego prawa, każdy dokument, który ma odpowiednią rangę ważności, jak np. dowód rejestracyjny pojazdu, wymaga od nas stawienia się w odpowiedniej instytucji i dokonania odbioru osobistego. Co więcej większość dokumentów w Polsce, posiada formę pisemną, szczególnie kiedy mają one potwierdzić stan prawny lub faktyczny. Zdarzyć się może również, że z wielu powodów, nie możemy stawić się po odbiór danego dokumentu osobiście. Wówczas, by ktoś mógł dokonać tego za nas, niezbędne jest napisanie upoważnienia. Czym w ogóle jest upoważnienie?

Otóż jest to niezbędne przekazanie uprawnień do odbioru dokumentów i występowania w naszym imieniu, a także przekazanie danej osobie uprawnień, do wykonania w naszym imieniu określonego zadania- w tym przypadku odbioru dowodu rejestracyjnego. Należy pamiętać, że pisemne upoważnienie jest niezbędne najczęściej w przypadku odbioru dokumentów w sądach urzędach, a także innych instytucjach państwowych. Dzięki temu osoba możemy nawet przekazać danej osobie uprawnienia do wypełnienia w naszym imieniu wniosku lub innego pisma.

Jak powinno się przygotować upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Wspominaliśmy już, że upoważnienie jest dokumentem, które by miało moc prawną musi zostać odpowiednio przygotowane. Oznacza to, że przed jego przygotowaniem należy wiedzieć, które elementy są niezbędne i co musimy zawrzeć w tym dokumencie. To one bowiem wpłyną na jego istotę i prowadzą do tego, że upoważnienie będzie czynnością skuteczną. Co więc musi zawierać przygotowany przez nas dokument? Otóż upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego musi zawierać następujące elementy:

  • miejscowość wraz z aktualną datą- czyli element, który musi zawierać większość dokumentów i pism urzędowych
  • dane osoby, która chce upoważnić i udzielić zgody na występowanie w jej imieniu- w tym punkcie musi zostać zawarte imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienie, a także numer PESEL, adres, a także numer dowodu osobistego. Są to dane, dzięki którym można zidentyfikować daną osobę. Pamiętajmy, że adres zamieszkania nie jest koniecznością, więc jego pominięcie nie wpłynie na skuteczność dokumentu. Co więcej, jeśli upoważnienie jest wystawiane przez przedsiębiorcę, niezbędne będzie wskazanie firmy i jej adresu.
  • nagłówek- w nagłówku dokumentu, musi znaleźć się fraza "upoważnienie", co będzie jednoznacznym wskazaniem, na rodzaj dokumentu jaki został przez nas wystawiony.
  • kolejno niezbędne jest zawarcie informacji, kogo dane upoważnienie dotyczy- w tym miejscu należy wskazać dane osoby, która w naszym imieniu będzie dokonywała odpowiednich czynności. Znów należy podać jej imię i nazwisko, a także numer PESEL, wraz z numerem dowodu osobistego.
  • niezbędne jest zawarcie informacji o tym, do czego dana osoba została w naszym imieniu upoważniona- w głównej mierze należy więc podać w jakim celu zostało wydane upoważnienie- w tym przypadku będzie to odbiór dowodu rejestracyjnego. Czynność ta musi zostać dokładnie określona w dokumencie.
  • konieczne jest opatrzenie dokumentu własnoręcznym podpisem- jeśli zabraknie tego na upoważnieniu, dokument nie będzie miał mocy prawnej. Co więcej, należy pamiętać, że , jeśli upoważnienie wystawiane jest przez firmę, konieczne jest także opatrzenie dokumentu pieczątką.

Pamiętajmy także, że upoważnienie jest dokumentem, który daje możliwość wykonania w naszym imieniu jednorazowej czynności jaką jest np. odbiór dowodu rejestracyjnego. Jeśli chcemy, by upoważnienie obejmowało więcej czynności, które ma wykonać w naszym imieniu dana osoba, nie możemy zapomnieć o dodaniu do dokumentu odpowiedniej adnotacji, rozszerzającej zakres upoważnienia i czynności, można ją dodać w momencie, kiedy wskazujemy w dokumencie na cel upoważnienia.

Reklama