Jak znaleźć dobrego handlowca?

Jak znaleźć dobrego handlowca?
fot. Krzysztof Gwizdała Sytuacja na rynku pracy w Polsce regularnie się poprawia. W dalszym ciągu są jednak zawody deficytowe, w których brakuje pracowników. Najpopularniejszym jest tu zawód kierowcy. Przedsiębiorcy mają też problem ze znalezieniem dobrych przedstawicieli handlowych. O czym pamiętać, szukając pracownika na to stanowisko?
istotne.pl praca

Chcąc uwydatnić skalę problemu, warto przywołać badanie „Barometr zawodów”, które zostało zrealizowane na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wzięto w nim pod uwagę 380 powiatów, które przebadano pod względem zawodów deficytowych. Aby móc je do tej grupy zaliczyć, problem ze znalezieniem pracownika na danym stanowisku musiał zachodzić przynajmniej w 50%, czyli w tym wypadku w 190 powiatach. Okazało się, że w przypadku przedstawiciela handlowego wskaźnik ten wyniósł 51,6% (źródło: https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/Raport_polski_web.pdf). Jest to więc rzeczywiście zawód deficytowy, co nie oznacza, że nie można znaleźć dobrego handlowca. Szukając pracownika na to stanowisko, warto pamiętać jednak o kilku newralgicznych zasadach.

Doświadczenie i baza klientów

Rekrutując pracownika na stanowisko przedstawiciela handlowego, najlepiej stawiać na ludzi z doświadczeniem, a najlepiej takich, którzy mają bazę swoich klientów. O takich jednak trudno, ponieważ są oni cenieni przez swoich obecnych pracodawców. Jeśli jest możliwość przyjęcia takiej osoby, istnieje duże prawdopodobieństwo, że się sprawdzi. Ważna jest też branża, w jakiej przyszły handlowiec ma działać, choć doświadczenie pozwoli mu prawdopodobnie skutecznie negocjować z każdym klientem.

Warto też sprawdzić, jak radzi sobie w stresie. Celowe wyprowadzenie go z równowagi, po czym zachęcenie do pokazania swoich umiejętności sprzedażowych może być dużą dawką wiedzy na temat możliwość kandydata. Oczywiście pomijamy już takie fakty, jak otwartość czy łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Osoba nieśmiała na pewno nie będzie dobrym handlowcem.

Obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie dobrego przedstawiciela to również pewne obowiązki ze strony pracodawcy. Podstawą jest tutaj samochód z opłaconą polisą OC (z ang. traders insurance). Ubezpieczyciele, np. Insurance Factory, mają coraz szersze oferty, a więc problemu z tym być nie powinno. Inne narzędzia do pracy to laptop czy telefon komórkowy. Z pewnością ważna jest też pensja. Nic tak nie motywuje, jak możliwości finansowe, najlepiej poprzez premie, co zmusza do efektywniejszej pracy na rzecz pracodawcy. Więcej informacji pod adresem https://www.insurancefactory.co.uk/motortrade-insurance.

tekst zlecony