Jest praca w policji

Jest praca w policji
fot. Krzysztof Gwizdała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z oferty służby w szeregach policji. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły – dokumenty można składać w dowolnym terminie.
istotne.pl policja, praca

Służba w policji zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego
 • gwarancję stałych warunków pracy
 • ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • różnorodny system szkoleń
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in. 13 pensja, równoważnik za umundurowanie)
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)
 • po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii:

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

KMP Jelenia Góra/ii