Jeleniogórska edukacja dla odnawialnych źródeł energii

Jeleniogórska edukacja dla odnawialnych źródeł energii
fot. UM Jelenia Góra 21 stycznia 2016 r. Miasto Jelenia Góra podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie w wysokości 98 300 zł zadania „Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii”.
istotne.pl 0 ekologia, miasto jelenia góra

Reklama

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2016 r., a całkowity jego koszt wynosi 109 250,55 zł.

Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez zbudowanie bazy sprzętowej służącej edukacji na kierunku „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, który został uruchomiony w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2015/2016.

Jeleniogórska edukacja dla odnawialnych źródeł energiiJeleniogórska edukacja dla odnawialnych źródeł energiifot. UM Jelenia Góra
Jeleniogórska edukacja dla odnawialnych źródeł energiiJeleniogórska edukacja dla odnawialnych źródeł energiifot. UM Jelenia Góra
Jeleniogórska edukacja dla odnawialnych źródeł energiiJeleniogórska edukacja dla odnawialnych źródeł energiifot. UM Jelenia Góra

Do dnia podpisania umowy w ramach zadania pn. „Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii”:

  • zakupiono nowoczesne zestawy pomocy dydaktycznych, które umożliwią prowadzenie zajęć badawczych i doświadczeń z zakresu odnawialnych źródeł energii
  • uruchomiono koło zainteresowań „Odnawialnych Źródeł Energii”, którego program uwzględnia najważniejsze kierunki ekologii postrzeganej jako styl życia we współczesnym świecie
  • nawiązano współpracę z zakresie ekologii z instytucją zewnętrzną – TAURON Ekoenergia sp. z o.o., która objęła honorowy patronat nad klasą
  • utworzono stronę internetową www.ozemechanik.pl, na której umieszczane będą efekty działalności koła, informacje o bieżącej realizacji zadania oraz wydarzenia i aktualności w tematyce OZE.
  • uczniowie ZST Mechanik wzięli udział w 3 warsztatach terenowych związanych z odnawialnymi źródłami energii. W Gubinie zwiedzano farmę fotowoltaiczną, a w Łukaszowie i Modlikowicach farmy wiatrowe
  • wykonano roll-up i banery promujące nowy kierunek kształcenia „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

Do 30 czerwca 2016 r. zrealizowane zostaną:

  • konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu poszerzenia wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii, zwrócenia uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach, oraz rozwijania wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia
  • warsztaty wewnątrzszkolne „Jeleniogórski patrol monitoringu środowiska” i zewnątrzszkolne – dla gimnazjalistów w ramach Szkolnych Otwartych Dni Techniki w celu zachęcania do zainteresowania się tematyką związaną z odnawialnymi źródłami energii, popularyzacji idei stosowania OZE, nabycia nowych umiejętności z tej dziedziny oraz propagowania kształcenia technicznego, prezentacji działalności szkoły w obszarze edukacji i promowania OZE na Targach Pracy i Zawodów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • warsztaty terenowe – wyjazd uczniów na targi Green Power do Poznania
  • konferencja podsumowująca realizację projektu, prezentacja umiejętności zdobytych przez uczniów nowo otwartego kierunku „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, prezentacja możliwości zakupionej w ramach projektu bazy sprzętowej oraz przybliżenie najlepszych rozwiązań w dziedzinie stosowania OZE.

UM Jelenia Góra/ii

Reklama