Mobilny PSZOK – zbiórka odpadów we wrześniu

Mobilny PSZOK – zbiórka odpadów we wrześniu
fot. freeimages.com (Lisandro Ferreyra) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że we wrześniu br. na terenie miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów problemowych w następujących lokalizacjach:
istotne.pl śmieci, pszok

19.09.2015 r.

 • ul. Wyczółkowskiego (koło stawu), godz. 9:00-11:00
 • ul. Kasprowicza koło nr. 42 (sklep), godz. 11:20-13:20.

26.09.2015 r.

 • ul. Ptasia (przy Urzędzie Miasta), godz. 9:00-11:00
 • ul. Plac Energetyka (przy ZSO nr 1), godz. 11:20-13:20.

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie miasta Jelenia Góra, m.in.:

 • leki
 • farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze
 • opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin
 • kwasy, alkalia, rozpuszczalniki
 • detergenty
 • oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe
 • baterie i akumulatory
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • urządzenia zawierające freony
 • lampy fluorescencyjne
 • opady zawierające rtęć
 • oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOK, właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra, np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

UM Jelenia Góra/ii