Nowa świetlica środowiskowa w Karpaczu

Nowa świetlica środowiskowa w Karpaczu
fot. UM Karpacz UM Karpacz informuje, że od 7 września br. Klub Środowiskowy „Profil” funkcjonuje w nowej siedzibie, tj. w pomieszczeniu po dawnej salce katechetycznej karpackiego Kościoła NNMP.
istotne.pl świetlica

W pomieszczeniu wykonano prace remontowe oraz zakupiono wyposażenie, m.in. meble, zestawy komputerowe, tablicę magnetyczną, pomoce dydaktyczne. Na zewnątrz urządzono miejsce do zabaw z gumową, bezpieczną dla dzieci nawierzchnią.

Łącznie na zagospodarowanie nowej świetlicy Gmina przeznaczyła środki finansowe w wysokości 125 712 zł.

Dzieci mogą tu uczestniczyć w zajęciach językowych, plastycznych oraz teatralnych. Nauczyciele organizują także zabawy integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze.

Dodatkowo dzięki współpracy nawiązanej z Nadleśnictwem „Śnieżka” w Kowarach prowadzone będą zajęcia przyrodnicze z wykwalifikowanym edukatorem i z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych narzędzi edukacyjnych.

Zajęcia na świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-17.00.

UM Karpacz