16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet
fot. freeimages.com (glendali) W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.
istotne.pl policja, kampania

16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgersa. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w tym dniu w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.

Przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie przybierać może różne formy. Nie dotyczy też konkretnej grupy społecznej. Dotyka osoby w każdym wieku o różnym statusie majątkowym. Jednak osoby doznające przemocy bardzo często czują się osamotnione i bezradne.
W kampanię 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć włączył się rzecznik praw obywatelskich.

W Jeleniej Górze będą pełnić dyżury specjaliści z Ośrodka Interwencji Kryzysowej (al. Jana Pawła II) – od 25 listopada br. do 10 grudnia, w godzinach od 8.00 do 19. 00. W dniach 26 listopada, 1 i 9 grudnia, w godzinach od 12.00 do 16.00, w ramach kampanii dyżurować w OIK-u będą również jeleniogórscy policjanci. Udzielać będą porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, w tym przemocy w rodzinie .

pełnomocnik rządu ds. równego traktowania/KMP Jelenia Góra/ii