Dotacje na zabytki – pierwszy nabór wniosków

Pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
istotne.pl 0 pieniądze, um jelenia góra, miasto jelenia góra

Reklama

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2016. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji można znaleźć w Uchwale. Termin składania wniosków upływa 30 września 2015 r.

Wnioski sporządzone na obowiązującym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy pl. Ratuszowym 58 (punkt informacyjny, parter budynku ratusza) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Kultury i Turystyki
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
z dopiskiem „Dotacje do Zabytków”.

Informacji dotyczących dotacji udziela:
Monika Jabłońska-Ankiel
Wydział Kultury i Turystyki
tel. 75 75 49 853
e-mail: [email protected].

UM Jelenia Góra/ii

Reklama