Zima 2015/2016. Od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie

Zima 2015/2016. Od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie
fot. www.sxc.hu W związku z niskimi temperaturami oraz zbliżającym się okresem zimowym jeleniogórscy policjanci realizują działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych.
istotne.pl policja, akcja, bezdomność, zima

Znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Akcja ma charakter pomocowy i ma na celu rozszerzenie rozpoznania o miejscach przebywania osób bezdomnych, udzielanie tym osobom niezbędnej informacji o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji. Policjanci wspólnie z innymi osobami biorącymi udział w działaniach, między innymi funkcjonariuszami Straży Miejskiej i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kontrolują działki i inne znane miejsca przebywania osób bezdomnych, udzielając im niezbędnej pomocy. Informują o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o miejscach, gdzie mogą szukać schronienia przed zimnem.

Policjanci przypominają, że każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest wychłodzenie organizmu. Dlatego wzorem lat ubiegłych jeleniogórscy funkcjonariusze podejmują działania prewencyjne, zmierzające do tego, by takich przypadków było jak najmniej i aby każdy, kto potrzebuje pomocy, taką pomoc otrzymał. Na bieżąco kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. Zwracają również w tym okresie uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na zamarznięcie. Najczęściej osoby te są tak pijane, że nie są w stanie iść o własnych siłach. W takich przypadkach policjanci, w zależności od sytuacji, odwożą takie osoby do Ogrzewalni, która czynna jest codziennie od godziny 20.00 do 8.00, bądź umieszczają w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Takie osoby najczęściej z powodu wypitego alkoholu nie odczuwają zimna, a są najbardziej narażone w niskich temperaturach na śmierć z powodu wychłodzenia organizmu.

Jeleniogórscy funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców naszego regionu o informowanie policji oraz innych służb o każdej zauważonej osobie, która siedzi na przystanku, w parku, a także będącej pod wpływem alkoholu lub znajdującej się w podobnej sytuacji – mogącej spowodować wychłodzenie organizmu. – Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie, wystarczy, że zareagujmy w takim przypadku i powiadomimy odpowiednie służby. Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie – mówi podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka jeleniogórskiej policji.

KMP Jelenia Góra/ii