Mobilny PSZOK – zbiórka odpadów problemowych (Zabobrze i ul. Spółdzielcza)

PSZOK Jelenia Góra
fot. UM Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w październiku br. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów „problemowych”.
istotne.pl 0 śmieci, pszok, miasto jelenia góra

Reklama

W następujących lokalizacjach:

 • 10.10.2015 r. – Zabobrze II, ul. Noskowskiego 10, przy byłej kasie Wodnika, godz. 10:00-13:00
 • 17.10.2015 r. – Zabobrze III, ul. Wiłkomirskiego 9-11, parking, godz. 10:00-13:00
 • 24.10.2015 r. – ul. Spółdzielcza 29, godz. 10:00-13:00.

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:

 • leki
 • farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze
 • opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin
 • kwasy, alkalia, rozpuszczalniki
 • detergenty
 • oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe
 • baterie i akumulatory
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • urządzenia zawierające freony
 • lampy fluorescencyjne
 • opady zawierające rtęć
 • oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOK-u, właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra, np. kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

UM Jelenia Góra/ii

Reklama