Międzynarodowy Dzień Mediacji: prokuratorzy będą udzielać informacji o korzystaniu z mediacji w praktyce

Międzynarodowy Dzień Mediacji: prokuratorzy będą udzielać informacji o korzystaniu z mediacji w praktyce
fot. freeimages.com (ekelzarth) 15 października 2015 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji.
istotne.pl prokuratura, mediacja

Obchody Tygodnia Mediacji przebiegać będą w tym roku w okresie od 12 do 17 października 2015 roku pod hasłem: „Masz prawo do mediacji”. Celem tej inicjatywy jest upowszechnienie instytucji mediacji w społeczeństwie.

W ramach organizacji obchodów Tygodnia Mediacji, tj. w dniach od 12 do 17 października br., w godzinach urzędowania, w każdej prokuraturze rejonowej okręgu jeleniogórskiego oraz Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze zostaną wyznaczeni prokuratorzy, którzy w tych dniach będą pełnić dyżury i udzielać zainteresowanym osobom informacji w przedmiocie korzystania z mediacji w praktyce.

Instytucja ta uregulowana została w art. 23a kodeksu postępowania karnego. Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne i daje możliwości pojednania pokrzywdzonych oraz osób, przeciwko którym prowadzone są postępowania karne, a także załagodzenia konfliktów leżących często u podstaw prowadzonych postępowań.

Jej pozytywne wyniki mogą służyć szybszemu zaspokojeniu roszczeń pokrzywdzonych, pojednaniu się sprawcy z pokrzywdzonym, a także szybkim zakończeniem prowadzonych spraw karnych.

Uprawnienia do skierowania sprawy do mediacji, po uprzednim uzyskaniu zgody pokrzywdzonego i osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, na etapie postępowania sądowego – posiada Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator lub inny organ prowadzący to postępowanie.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze/ii