Ocieplono ok. 4 tys. m² ścian i dachu Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Ocieplono ok. 4 tys. m² ścian i dachu Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
fot. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze W wyniku realizacji inwestycji zyskają nie tylko pacjenci korzystający z porad lekarskich, ale i środowisko.
istotne.pl szpital, ekologia

Do powietrza będzie trafiać rocznie o 183 tony mniej gazu cieplarnianego CO2. Prace umożliwiło wsparcie w wysokości ok. 1,3 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Łącznie zostało ocieplone styropianem i wełną mineralną blisko 4 tys. m² ścian zewnętrznych i stropodachu. Zabezpieczono przed wilgocią ściany w gruncie. Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową. Przebudowano zadaszenie nad wejściem głównym oraz zmodernizowano instalację c.o. wraz z montażem 205 szt. nowych grzejników z zaworami termostatycznymi. W poddanym termomodernizacji obiekcie Wojewódzkiego Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze mieści się 20 specjalistycznych poradni. Tylko w 2014 r. lekarze udzielili tutaj prawie 100 tys. porad.

– Fundusz udzielił dofinansowania na realizację tego zadania w formie nisko oprocentowanej pożyczki w wysokości ok. 1,3 mln zł – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Całkowity koszt wyniósł ok. 2,2 mln zł. Pozostałą kwotę inwestor zapewnił z własnych środków. Zakończone prace zapobiegły stratom energii oraz pozwoliły na bardziej efektywne jej wykorzystanie w budynku, który został wybudowany w latach 90.

Jeleniogórska inwestycja jest jednym z przykładów wsparcia realizacji w naszym kraju Protokołu z Kioto. – To międzynarodowe porozumienie, którego celem jest przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu – przypomina Hubert Papaj, zastępca prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu. – W wyniku realizacji traktatu m.in. ma zwiększyć się efektywność energetyczna budynków o co najmniej 20% do roku 2020 w stosunku do roku 1990.

Dzięki nowym inwestycjom odetchnie karkonoska przyroda. Zadanie przyczyni się do zmniejszenia ilości szkodliwych emisji z kompleksu szpitalnego wpływających na stan środowiska naturalnego, m.in. Karkonoskiego Parku Narodowego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu/ii