Powstanie specjalny urząd skarbowy dla największych firm

pieniadze
fot. Krzysztof Gwizdała Rok 2016 przyniesie duże zmiany w organizacji i sposobie zarządzania relacjami między Urzędem Skarbowym a przedsiębiorcami.

Reklama

Modyfikacje mają polegać na otworzeniu nowej jednostki rozliczającej podatników o rocznych przychodach przekraczających 50 mln euro. Mowa o wprowadzeniu KWUS – Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego.

Dotychczasowy system obejmuje 20 placówek wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych, które znajdują się we wszystkich miastach wojewódzkich. Obsługują one 97 tysięcy podatników, z czego 53 tysiące to podatnicy aktywni. Od 1 stycznia 2016 roku funkcjonować będzie 19 Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych oraz jeden KWUS, który zastąpi Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy.

Skąd pomysł na zmiany? Według obserwacji Ministerstwa Finansów dotychczasowy podział nie jest efektywny, zarówno z punktu widzenia podmiotów obsługiwanych jak i budżetu. Namacalnym przykładem są przepisy dotyczące przedsiębiorstw założonych przez osobę spoza Polski, które automatycznie kierowane są do Wyspecjalizowanego Urzędu, bez względu na skalę działalności. Zmianie mają ulec zarówno podział administracyjny jak i kryteria stosowane w określaniu kategorii podatników. W przypadku Urzędów Wyspecjalizowanych będzie brany pod uwagę przychód netto podatnika, a nie jego status. KWUS będzie dedykował swe usługi najistotniejszym podatnikom w Polsce, których przychód wynosi więcej niż 50 mln euro. Według analiz, spełniających tak wysokie kryteria przychodowe jest nawet 3800 podmiotów. Są to głównie banki, zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne. W nowym systemie wyjątek stanowić będą państwowe szpitale oraz publiczne uczelnie – nawet w przypadku spełnienia warunków przychodowych, w dalszym ciągu będą rozliczane one w Wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych.

Modyfikacje okazać się mogą wyzwaniem dla urzędników KWUS. Ich praca skupi się na obsłudze największych gospodarczych figur, co może absorbować znacznie bardziej niż rozliczanie „przeciętnych” podatników. Dodatkowym utrudnieniem jest aspekt wezwań podatników spoza Warszawy. Zgodnie z przepisami „wezwany jest obowiązany do osobistego stawienia się tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa”. Niemniej jednak transformacja jaka czeka system w 2016 roku pozwoli na utworzenie nowego modelu obsługi podatnika i zapewnieni jednolitość stosowania prawa podatkowego oraz orzekania. Jak podaje Jacek Kapica (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Służby Celnej) proces transformacji ma stanowić ukłon w stronę grupy docelowej. Zostanie zastosowana polityka compliance – prawidłowości opodatkowania oraz formuła dialogu, dlatego też nowy urząd nie będzie miał organu egzekucyjnego. 

Reklama