Mniej azbestu w mieście

Azbest
fot. John Hayman/Wikimedia Commons Prezydent Jeleniej Góry informuje, że zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap IV”.
istotne.pl 0 azbest, miasto jelenia góra

Reklama

Zadanie, które polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, położonych na terenie miasta Jeleniej Góry, zostało dotowane na podstawie umowy z 10 września 2015 r., zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85% jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW. Cz.2: usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz do 35% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap IV”:

  • Wartość całkowita zadania – 23 112,00 zł
  • Dotacja NFOŚiGW i WFOŚiGW – 19 645,20 zł
  • Środki budżetu Miasta Jeleniej Góry – 3 466,80 zł.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

UM Jelenia Góra/ii

Reklama