Jeleniogórscy strażnicy z pomagają osobom niepełnosprawnym

Jeleniogórscy strażnicy z pomagają osobom niepełnosprawnym
fot. freeimages.com (andrewatla) Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, nazywane potocznie „kopertą”, to przywilej, do którego mają prawo określone osoby. Niestety, nie wszyscy o tym pamiętają i ten przywilej ignorują.
istotne.pl niepełnosprawność, sm jelenia góra

Strażnicy miejscy podczas codziennych patroli kontrolują, czy miejsca te zajmują osoby uprawnione. Reagują też na zgłoszenia mieszkańców dotyczące nieuprawnionego zajmowania „kopert”.

Funkcjonariusze sprawdzają również prawidłowość oznakowania tych miejsc. Jeśli oznakowanie budzi wątpliwości, informacja przekazywana jest do zarządcy drogi lub administratora terenu. Kontrolowane są też zarówno karty parkingowe (ważność), jak i podstawa jej używania przez kierującego.

Niestety, nieprawidłowości lub braki w oznakowaniu się zdarzają. To utrudnia pracę strażnikom. Powstają wtedy sytuacje, w których zarówno uczestnicy ruchu drogowego, jak i podejmujący interwencje funkcjonariusze mają wątpliwości związane z nieprawidłowym lub mało czytelnym oznakowaniem. Strażnicy miejscy zmuszeni są wtedy do odstąpienia od interwencji i wyciągnięcia przewidzianych prawem konsekwencji wobec kierującego pojazdem.

Oprócz kontroli strażnicy wskazują również miejsca, w których mogłyby być wyznaczone tzw. koperty. Funkcjonariusze straży miejskiej biorą także udział w akcjach na rzecz „uwolnienia kopert”.

Do parkowania na tzw. kopertach uprawnia specjalna karta parkingowa. Od 1 lipca 2015 r. obowiązują tylko nowe karty parkingowe, uprawniające do parkowania na tzw. kopertach, przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Poprzednie karty straciły ważność i nie uprawniają do parkowania w tych miejscach.

Kartę parkingową może uzyskać:

  • osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Więcej informacji dotyczących uzyskania karty parkingowej można znaleźć na stronach internetowych prowadzonych przez Integrację: www.kartaparkingowa.pl oraz na portalu www.niepelnosprawni.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za pozostawienie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty parkingowej grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Kierowca otrzyma również 5 punktów karnych.

Jeżeli kierowca zaparkuje pojazd na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, a dodatkowo posługuje się w sposób nieuprawniony ważną kartą parkingową, zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości 800 zł (za posługiwanie się kartą parkingową przez osoby nieuprawnione grozi mandat w wysokości 300 zł).

Funkcjonariusze uprawnionych służb, w tym straży miejskiej, wydają również dyspozycję usunięcia pojazdu z tzw. koperty na koszt właściciela.

Na stronie SM Jelenia Góra więcej o tym, jak strażnicy pomagają osobom niepełnosprawnym.

SM Jelenia Góra/ii