W lokalu zaczepił znajomą pokrzywdzonego. A potem brutalnie go pobił

Dyskusja dla wiadomości: W lokalu zaczepił znajomą pokrzywdzonego. A potem brutalnie go pobił.