Stypendia zostaną przyznane najzdolniejszym

Stypendia zostaną przyznane najzdolniejszym
fot. www 250 zł miesięcznie – takie stypendia otrzymywać mają najzdolniejsi uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze wypłaty unijnego dofinansowania przewidziane są na 2008 rok.
istotne.pl edukacja, stypendium, powiat bolesławiecki

Stypendia będą realizowane w ramach wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których sytuacja finansowa może niekorzystnie wpływać na ich rozwój edukacyjny.

O przyznanie stypendium będą mogły ubiegać się szkoły. Aby uzyskać pomoc finansową, szkoła musi przedstawić profil ucznia (spełniający kryteria ustalone przez przyznającego stypendium, np. odpowiednia średnia, wyniki w konkursach, olimpiadach itp.) oraz przygotowany przez nauczyciela – opiekuna stypendysty – program edukacyjny wraz ze wskazaniem niezbędnych wydatków. Na podstawie tych zgłoszeń wybierani będą uczniowie, którzy otrzymają stypendium. Dochód w rodzinie stypendysty (przypadający na jednego członka rodziny) nie może jednak przekraczać kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Stypendia będą przyznawane uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na dwa lata. Aby wypłaty były kontynuowane w kolejnych semestrach, stypendysta będzie musiał spełnić warunki określone w – opracowanym przez nauczyciela – programie edukacyjnym (np. średnia ocen, zajęcie określonego miejsca w olimpiadzie, uzyskanie certyfikatu językowego). Pierwsze wypłaty unijnego dofinansowania przewidziane są na 2008 rok. Miesięczna wysokość stypendium wyniesie 250 zł.

(informacja Starostwo Powiatowe/GA)