Będą rozmowy o prawach człowieka

Będą rozmowy o prawach człowieka
fot. www.pck.pl Głównymi organizatorami konferencji "Godność i prawa człowieka" są bolesławieckie PCK oraz dwie wyższe uczelnie z Wrocławia. Serwis Boleslawiec.org jest patronem medialnym wydarzenia.
istotne.pl konferencja, prawo, pck bolesławiec, powiat bolesławiecki

Motywem przewodnim konferencji "Godność i prawa człowieka" jest cytat "Nauczyłam się zauważać człowieka w każdym, nawet w swoim wrogu". Głównymi organizatorami spotkania są Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji TWP we Wrocławiu oraz Dolnośląską Wyższą Szkołą Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu.

Konferencja skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ma ona na celu upowszechnianie znajomości praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Planowany jest również konkurs dla młodzieży ze znajomości wspomnianych zagadnień.

Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego jest jednym z zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Włączenie się w organizację konferencji wrocławskich szkół wyższych zapewni wysoki poziom merytoryczny wykładów. Głównym celem spotkania jest budowanie świadomości społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży szkół średnich.

Spotkanie odbędzie się 7 września 2007 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tyrankiewiczów w Bolesławcu. Honorowy patronat nad konferencją objął Cezary Przybylski – Starosta Powiatu Bolesławieckiego. Serwis Boleslawiec.org jest patronem medialnym wydarzenia.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program konferencji:

  • 10:00–10:15 uroczyste otwarcie konferencji
  • 10:15–11:00 wykład pt. "Sztafeta z Prawami Człowieka" wygłosi dr Anna Śledzińska – Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu
  • 11:00–11:15 przerwa
  • 11:15–12:00 wykład pt. "Geneza i stan obecny międzynarodowego prawa humanitarnego" wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu
  • 12:00–12:15 przerwa
  • 12:15–13:00 wykład pt. "Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – początki i dzień dzisiejszy" wygłosi Bartosz Kokoszka – p.o. kierownika Działu Promocji Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie
  • 13:00–13:05 przerwa
  • 13:05–13:20 pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej – Grupa Ratownictwa PCK w Bolesławcu
  • 13:20–13:40 rozstrzygnięcie konkursu z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego
  • 13:40 zamknięcie konferencji.

(informacja PCK Bolesławiec/GA)