Rusza 2 edycja konkursu Innovation

Logo konkursu Innovation
fot. istotne.pl Rozpoczęła się 2 edycja konkursu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gmin Euroregionu Nysa. Współorganizatorem wydarzenia jest Powiat Bolesławiecki.
istotne.pl 0 konkurs, nagroda, firma

Reklama

W konkursie Innovation 2007 wziąć udział mogą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz gminy Euroregionu Nysa. Nagroda Innowacyjna ma stanowić wyraz publicznego uznania dla szczególnych osiągnięć rzeczonych przedsiębiorstw w zakresie rozwoju i wdrażania technologii oraz skutecznego partnerstwa między instytucjami publicznymi a prywatnymi przedsiębiorcami. Brana pod uwagę będzie także transgraniczna kooperacja na styku trzech państw: Niemiec – Polski – Czech. Współorganizatorem tegorocznej edycji wydarzenia jest Powiat Bolesławiecki.

Prezydium Euroregionu przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:

  • Za najlepszą Innowację – w tej kategorii wyróżnione będą nowe produkty i technologie, decydujące o sukcesie gospodarczym na rynku i świadczące o postępie. Pierwsza nagroda to 1 100 euro
  • Za najlepszą współpracę transgraniczną – w tej kategorii nagrodzone zostaną transgraniczne powiązania kooperacyjne, odnoszące sukcesy przy opracowywaniu nowych produktów i technologii. Pierwsza nagroda to 900 euro
  • Za najlepszą współpracę publiczno-prywatną – w tej kategorii nagrodzone będą najlepsze przedsięwzięcia i współpraca gmin z przedsiębiorcami oraz firmami tworzącymi nowe miejsca pracy (Prezydium weźmie pod uwagę działania sprzyjające rozwojowi istniejących firm i tworzące najlepsze warunki do inwestowania oraz ochronę środowiska naturalnego). Pierwsza nagroda to 800 euro.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2007 r. do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie:

  • kompletnie wypełniony formularz zgłoszenia (można go pobrać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego)
  • załączenie materiałów wymienionych w formularzu zgłoszenia (zgłoszenie ma obejmować maksymalnie 6 stron – formatu A4 – z załącznikami włącznie)

Organizatorzy proszą również o przesłanie informacji uzupełniających: co najmniej 2 fotografii (w formacie 9x16 cm) przedmiotu zgłoszenia oraz krótkiego opisu przedmiotu zgłoszenia w celu publikacji (maksymalnie 1/2 strony formatu A4). Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa i nagrodach można uzyskać pod numerami telefonów 075 735 18 44 lub 075 735 18 43.

(informacja Starostwo Powiatowe/GA)

Zobacz także

Starostwo Powiatowe

Reklama