PCEiKK poszukuje wolontariuszy

PCEiKK poszukuje wolontariuszy
fot. internet W ramach ogólnopolskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr realizować będzie przedsięwzięcie "Wolontariat drogą do aktywności".
istotne.pl warsztaty, powiat, edukacja, wolontariat, pceikk bolesławiec

Adresatem projektu "Wolontariat drogą do aktywności" jest młodzież szkół bolesławieckich – gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – zainteresowana pracą nad własnym rozwojem, sprzeciwiająca się abnegacji, nihilizmowi, niedojrzałości społecznej i nieodpowiedzialności za swoje poglądy i zachowania. Doświadczenia z lat 2002–2003 potwierdziły zresztą olbrzymi potencjał wrażliwości społecznej młodzieży.

Etap I projektu

Po akcji informacyjnej w bolesławieckich szkołach zaplanowano spotkanie młodzieży z prowadzącym projekt. Spotkanie będzie miało charakter informacyjny. Pozwoli młodym ludziom na jednoznaczne określenie, dlaczego chcą wziąć udział w przedsięwzięciu. Zainteresowani zostaną podzieleni na dwie grupy, liczące do 25 osób. Realizację programu warsztatów przewidziano na 3 spotkania 5-godzinne.

Szkolenie przeprowadzi Bogdan Szarawara (autor, realizator programów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców, uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i agresji, rozwoju osobistego, psychopedagogiki czy socjoterapii). Realizacja programu warsztatów zakłada – już po zakończeniu cyklu szkoleniowego – kontynuację ścisłej współpracy z liderami młodzieżowymi, tak aby zdobyta przez nich wiedza, nabyte umiejętności dobrego funkcjonowania w relacjach społecznych właściwie służyły lokalnemu dobru.

Etap II

Zajęcia warsztatowe poprowadzą m.in.:

  • Krystyna Juszkiewicz – Stowarzyszenie "Blues nad Bobrem" w Bolesławcu
  • ks. Józef Hupa – Świetlica parafialna przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu
  • Jadwiga Bobek – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu
  • Danuta Zielińska – Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu
  • Ewa Zioła – Stowarzyszenie Bolesławiecki Wolontariat "Pomocna dłoń" w Bolesławcu
  • Alicja Krzyszczak, Dariusz Kwaśniewski, Cezariusz Rudyk – autorzy i realizatorzy międzynarodowego programu szkolenia młodzieżowych liderów.

Projektem objęci są uczniowie powyżej 14 roku życia – od III klasy gimnazjum. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 września 2007 r. (środa) w siedzibie PCEiKK w Bolesławcu:

  • szkoły gimnazjalne – godz.15:00
  • szkoły ponadgimnazjalne – godz. 15:45.

Organizatorzy zwracają się z prośbą do wszystkich dyrektorów, pedagogów i wychowawców o wsparcie tej cennej inicjatywy oraz pomoc w dokonaniu naboru do grup szkoleniowych.

(informacja PCEiKK/GA)