Plac księdza Popiełuszki ma zmienić swoje oblicze

Plac księdza Popiełuszki ma zmienić swoje oblicze
fot. B.org Są dwie koncepcje zagospodarowania placu księdza Popiełuszki. Pierwsza zakłada przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste prywatnemu inwestorowi, druga rozważa powołanie kolejnej miejskiej spółki, która zagospodaruje plac.
istotne.pl prezydent, urząd miasta, pl. popiełuszki, samorząd

Niedawno pisaliśmy, że ani wycięta w pień pergola, ani zepsuta fontanna na pl. ks. Popiełuszki nie zostaną naprawione, gdyż najatrakcyjniejszy pod wzgledem inwestycyjnym teren w mieście ma zostać wkrótce sprzedany. Dziś możemy już powiedzieć, jak władze zamierzają zagospodarować ten plac.

Kwestia ta została poruszona na 12 Sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 sierpnia. Jednym z punktów porządku obrad była właśnie informacja Prezydenta Bolesławca Piotra Romana na temat planów zagospodarowania rzeczonego placu. Temat wzbudził zresztą niemałe kontrowersje. Radny Lewicy i Demokratów Józef Burniak uznał nawet, że prezydent próbuje rajców "wciągnąć w pułapkę" i zrzucić na nich część odpowiedzialności za swoje decyzje. Kością niezgody był m.in. fakt, że były prezydent chciał, aby plac zagospodarowano w ramach PPP (Patnerstwa Publiczno-Prywatnego), co, zdaniem Piotra Romana, byłoby nieopłacalne i mogłoby grozić sankcjami prawnymi.

Antagonizmy między oboma politykami wyraźnie odżyły. Zaatakowany przez radnego LiD-u obecny prezydent na chwilę opuścił Salę Rajców. Panowie notorycznie czynili uszczypliwe aluzje pod swoim adresem (Roman o pytaniu Burniaka: "Miałem na studiach najlepsze oceny z logiki, ale tego sylogizmu nie rozumiem"). Radny Burniak uznał, że prezydent ośmieszył go i w obecności rajców pośrednio nazwał niepoczytalnym. Same koncepcje zagospodarowania placu Popiełuszki radny lewicy porównał do krzyżówki żyrafy z wielbłądem. W trakcie dyskusji o placu Józef Burniak definitywnie opuścił salę.

Niemniej zdecydowana większość rajców pozytywnie wypowiedziała się o tym punkcie obrad. Radni uznali, że lepiej, iż prezydent powiadomił ich o swoich planach, niż gdyby mieli się o nich dowiedzieć z gazet.

Ad rem, czyli plac ks. Popiełuszki

Plac – znajdujący się w ścisłym centrum miasta – jest własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec. Po zagospodarowaniu nieruchomość ta (ponad 2 ha) pełnić ma dwie funkcje: komercyjną i publiczną. Jak zaznaczono, zabudowa placu wymusi konieczność przebudowy i modernizację układu komunikacyjnego. Planowane są nowe miejsca parkingowe (nie jest wykluczone, że będą to parkingi podziemne).

Wariant pierwszy

Koncepcja ta zakłada podział placu na dwie działki. Na jednej staną obiekty komercyjne, na drugiej powstanie basen. Nieruchomość zostanie przekazana w wieczyste użytkowanie (99 lat). Basen wybudowany zostałby ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec (konieczna byłaby długoterminowa pożyczka).

Zaletą wariantu jest pozyskanie przez Gminę 25% wartości działki (w momencie oddania w użytkowanie wieczyste), opłat rocznych w wysokości 3% wartości działki i dochodów z podatku od nieruchomości. Kolejną zaletą tej koncepcji jest możliwość skorzystania ze środków Unii Europejskiej.

Wariant drugi

Koncepcja zakłada powołanie spółki celowej, która zagospodaruje cały plac. Spółka będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą (pasaż handlowy, hotel, mieszkania, apartamenty), a ewentualne zyski przeznaczać na część publiczną (czyli basen). Wariant ten daje z kolei możliwość odliczenia podatku VAT.

Dlaczego teraz?

Czy to właściwy czas na budowę komercyjnej galerii w centrum miasta? Jak przyznał Piotr Roman, jest to jedyny sposób, aby w Bolesławcu postawić basen. Podczas dyskusji zauważono, że wkrótce koło Bolesławca powstanie autostrada. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że część bolesławian będzie na zakupy wybierać się do powstającego właśnie ogromnego centrum handlowego w Zgorzelcu. Przykład innych miast pokazuje, że Polacy coraz chętniej robią zakupy w galeriach, w pasażach handlowych. Biorąc pod uwagę te argumenty, czas jest najwyższy.

Dzięki inwestycji powstałyby nowe miejsca pracy. Miasto zaś może zyskać nowoczesne centrum rozrywki. Mówi się o kręgielni, lodowisku czy multikinie. Wszystko to plany. Oba warianty bowiem, zdaniem rajców, mają swoje wady i zalety. Dziś pewne jest jedno. Jak zaznaczył radny Ziemi Bolesławieckiej Hubert Prabucki – na terenie placu należy wybudować coś na miarę XXI wieku.

Radni Rady Miasta podczas 12 sesjiRadni Rady Miasta podczas 12 sesjifot. UM

Kaganek oświaty dla osób starszych

Warto odnotować, że rozpoczęto działania w celu uruchomienia w naszym mieście Uniwersytetu III Wieku. Radni pozwolili prezydentowi na wsparcie finansowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze), która chce otworzyć taką uczelnię. Gmina Miejska Bolesławiec miałaby m.in. nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia.

(informacja i zdjęcia UM/GA)