Rusza konkurs literacki „List”

Rusza konkurs literacki „List”
fot. www.sxc.hu Ocalić od zapomnienia sztukę pisania listów – taka idea przyświeca organizatorom 2 Konkursu Literackiego pt. "List". Serwis Boleslawiec.org jest jedynym patronem internetowym wydarzenia.
istotne.pl konkurs, literatura, list, gokis bolesławiec

Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie konkurs literacki "List" ma nie tylko ocalać od zapomnienia zanikającą w dobie Internetu sztukę pisania listów, ale także rozwijać wyobraźnię i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez teksty.

Tematyka listu, który należy nadesłać na konkurs, jest dowolna. Zarówno adresat, jak i sytuacje przedstawione w tekście mogą być fikcyjne. Niemniej jest jeden warunek – list musi być napisany własnoręcznie, nie może być plagiatem!

Konkurs jest otwarty dla wszystkich – bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Chętni do wzięcia w nim udziału powinni przesłać jeden list, napisany odręcznie (!) czytelnym pismem. W kopercie powinna znaleźć się także kartka z danymi uczestnika: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację.

Jury oceniać będzie prace uczestników w trzech kategoriach wiekowych: od 10 do 12 lat, od 13 do 15 lat, od lat 16 i powyżej (organizatorzy nie przewidują żadnej górnej granicy wiekowej). Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody, a także możliwość opublikowania nagrodzonych listów (jeżeli, oczywiście, ich autorzy wyrażą na to zgodę).

Dwaj mężczyźni w strojach z epoki - zdjęcie z I edycji konkursuDwaj mężczyźni w strojach z epoki - zdjęcie z I edycji konkursufot. GOKiS

Prace należy przesyłać do 19 października 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Główna 8, 59-700 Bolesławiec. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni (listownie lub telefonicznie) o terminie wręczenia nagród. Portal Boleslawiec.org jest jedynym patronem internetowym wydarzenia.

(informacja GOKiS w Bolesławcu z/s w Kruszynie/GA)