Osoby niepełnosprawne mogą zostać ludźmi interesu

Osoby niepełnosprawne mogą zostać ludźmi interesu
fot. B.org Osoby niepełnosprawne, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą, mogą ubiegać się w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu o pożyczkę na jej rozpoczęcie. Pomoc otrzymać mogą także pracodawcy.
istotne.pl powiat, niepełnosprawność, samorząd, powiat bolesławiecki

Rada Powiatu Bolesławieckiego rozdzieliła środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podział pieniędzy pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, w której zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na różne formy pomocy przeznaczono 1 478 929 zł. O wsparcie finansowe ubiegać mogą się również pracodawcy, którzy chcieliby przystosować tworzone lub istniejące stanowiska pracy dla niepełnosprawnych. Na rehabilitację zawodową Powiat przeznaczył 330 tys. zł. Na rehabilitację społeczną prawie 1 149 000 zł.

Szczegółowych informacji o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać sie o pożyczkę, udzielają Referat Spraw Społecznych i Zdrowia (wieżowiec, p. 705), Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

(informacja Starostwo Powiatowe/ GA)

Zobacz także

Starostwo Powiatowe