Radni w powiecie zagapili się podczas głosowania

Radni w powiecie zagapili się podczas głosowania
fot. B.org 29 marca odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego. Wyłoniono między innymi Radę Społeczną SP ZOZ w Bolesławcu, choć radni zagapili się podczas głosowania.
istotne.pl powiat, samorząd, powiat bolesławiecki

Kwestia kandydatur do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu od początku budziła kontrowersje. Radni koalicji nie bardzo chcieli widzieć w składzie Rady Krzysztofa Konopkę z Ziemi Bolesławieckiej. Podczas głosowania jednak się zagapili i wybrali go do rady (nikt nie zagłosował przeciwko Konopce, większość radnych wstrzymała się od głosu, a jego klubowi koledzy zagłosowali za). Po tym zdarzeniu zarządzono przerwę, po której miało odbyć się ponowne głosowanie. Radny Krzysztof Konopka jednak sam zrezygnował z udziału w Radzie Społecznej. Ostatecznie w skład Rady SP ZOZ wejdą: Wanda Abram, Dominik Chodyra, Dariusz Pawliszczy, Robert Marek Relich, Bogusław Kuziej, Ewa Zarzycka, Jarosław Molenda, Jadwiga Bobek oraz Karol Stasik.

Podczas sesji Urszula Fuchs, dyrektor SP ZOZ, która przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej, na prośbę radnej Jadwigi Bobek odniosła się do informacji, którą w poniedziałek podała stacja TVN24. Telewizja poinformowała, że w Bolesławcu zrobiono pacjentowi zastrzyk z Zinacefu, antybiotyku, który został wycofany ze sprzedaży. Urszula Fuchs zapewniła, że zarzut ten jest nieprawdziwy, gdyż lek został wymieniony. TVN24 wycofała się zresztą z tej informacji.

Gościem VI Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego był ks. dziekan Andrzej Jarosiewicz z Sanktuarium Wniebowziętej Matki Kościoła i św. Mikołaja. Ksiądz odebrał z rąk Karola Stasika czek na sumę 1340 zł. Pieniądze pochodzą ze składek radnych i mają zostać przeznaczone na wykonanie figury św. Floriana; świętego, który chroni przez pożarami, patrona strażaków. Powstanie rzeźby było pomysłem strażaków z powiatu bolesławieckiego, którzy w ten sposób chcieli upamiętnić swą wieloletnią pracę, w której obyło się bez ofiar. Figura św. Floriana wyrzeźbiona będzie w drewnie przez znanego artystę Andrzeja Walijewskiego.

Ksiądz Andrzej Jarosiewicz i Karol StasikKsiądz Andrzej Jarosiewicz i Karol Stasikfot. B.org

W czasie czwartkowej sesji Radni przyjęli również uchwałę w sprawie poinformowania Sekretarza i Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Oprócz tego, wszyscy radni urodzeni przed 1 sierpnia 1972 będą musieli złożyć podobne oświadczenia. Każdy z nich zostanie powiadomiony pocztą przez wojewodę dolnośląskiego o tej powinności. Od dnia otrzymania pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego radni będą mieli 30 dni na złożenie stosownego dokumentu.

(informacja GA/ KG)