Będą pieniądze na modernizację kształcenia zawodowego

Będą pieniądze na modernizację kształcenia zawodowego
fot. B.org Władze województwa podpisały list intencyjny ze starostą Cezarym Przybylskim w sprawie przystąpienia do programu Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku. To wielki sukces m.in. osób związanych ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu.
istotne.pl 0 edukacja, dariusz kwaśniewski, urząd marszałkowski, powiat bolesławiecki

19 lutego marszałek Andrzej Łoś i członek zarządu województwa Piotr Borys podpisali list intencyjny ze starostami powiatów, m.in. z Cezarym Przybylskim, w sprawie przystąpienia do programu Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku. Program obejmuje siedem najistotniejszych dla regionu branż zawodowych: budowlaną, elektroenergetyczno-elektryczną, informatyczną, mechaniczną, mechatroniczno-elektroniczną, samochodową, turystyczno-gastronomiczną. Głównym jego celem jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, lepsze przygotowanie nauczycieli oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej.

Około 1/3 środków inwestycyjnych przeznaczonych będzie na zakup wyposażenia dla 9 centrów kształcenia zawodowego, wokół których już kształtuje się sieć współpracy (klaster edukacyjny) w danej branży. Pozostałe środki wydane zostaną na doposażenie szkół kształcących w poszczególnych branżach.

Centra będą działać w dziewięciu powiatach: wałbrzyskim, jeleniogórskim, legnickim, świdnickim, bolesławieckim, głogowskim, kłodzkim, wrocławskim i oleśnickim. Będą w nich organizowane kształcenia zawodowe, których nie można zrealizować w macierzystych placówkach, oraz kształcenia ustawiczne dla różnych grup odbiorców. Całkowita wielkość planowanych środków przeznaczonych na ten program to ponad 50 mln euro.

To wielki sukces m.in. osób związanych ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu: Dariusza Kwaśniewskiego, członka Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, i Alicji Krzyszczak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu. 13-miesięczna praca nie poszła na marne. „Po 34 spotkaniach roboczych udało się osiągnąć konsensus” mówi Dariusz Kwaśniewski. „Bardzo mnie cieszy podpisanie tego listu intencyjnego. To jest informacja, że ten projekt nie może się nie udać” dodaje.

Co więcej, władze województwa zobowiązały się wpisać projekt do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, co oznacza, że nasz powiat otrzyma o milion zł więcej, niż wcześniej zakładano.

(informacja UMWD/GA)