Wkład ucznia w ochronę środowiska naturalnego

Wkład ucznia w ochronę środowiska naturalnego
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Ochrona środowiska jest rzeczą bardzo ważną w czasach, kiedy naprawdę nic ma już niczym nieskażonej przyrody. Dlatego tą działalnością zajmuje się dużo organizacji ekologicznych. Szczególnie ważne jest kształcenie w tej dziedzinie świadomości dzieci, gdyż to właśnie one będą podejmować w przyszłości decyzje merytoryczne co do przyszłości Ziemi. Ale już i teraz jako uczniowie mogą zrobić coś w tym kierunku. Uczeń powinien przykładać większą wagę do zanieczyszczenia środowiska niż do ochrony już zanieczyszczonego: nic powinien iść w ślady tych mieszkańców Ziemi, którzy świadomie lub nieświadomie niszczą planetę wycinając drzewa, zanieczyszczając lasy, jeziora i rzeki. Uczeń nic powinien nadmiernie używać opakowań nic nadających się do ponownego przetworzenia Może zapoznawać kolegów ze sprawami ekologii, być dla nich wzorem do naśladowania, a w końcu zakładać organizacje szkolne do ochrony przyrody.
Sam uczeń nie wiele zrobi, ale grupa takich jak on, zrobi dużo więcej: może zbierać szkło i makulaturę i oddawać to do punktów skupu. Z tych materiałów powstaną nowe. Przeszkodą w działaniu na rzecz ochrony środowiska zarówno osób pojedynczych, jak i organizacji są często bariery prawne. Można powiadomić stosowne władze o nieprzestrzeganiu ustaw, ale kary są niewspółmiernie niskie wobec powstałej szkody. Bardziej opłaca się więc zanieczyszczać naturę niż ją chronić budując na przykład oczyszczalnię ścieków, czy kupując filtry.
Przyrody nic da się oszukać. Postępująca cywilizacja w dużym stopniu jej zagraża. My, dzieci i młodzież powinniśmy o tym pamiętać, aby nie popełniać błędów dorosłych.
Dagmara Gruszecka SP nr 4 kl Va