Boże Narodzenie

Boże Narodzenie
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Dnia 8 grudnia br o godz. 13 w sali Muzeum Ceramiki została otwarta wystawa "Boże Narodzenie w sztuce ludowej i tradycji". Na otwarcie tej wystawy przyjechała delegacja gości niemieckich, m. in. pan Rietzel vice Landrat z Goerlitz (vice starosta), dyrektor muzeum z Markersdorfu pan Donner, pan Kusher z Wydziału kultury i pani Gubała z Euroregionu z Weiswasser. Otwarcie wystawy rozpoczęto kolędą zaśpiewaną przez młodzież II LO, następnie gości zebranych na otwarciu powitała dyrektor Muzeum Ceramiki Teresa Wolanin. Dyrektor Donner dziękując za zaproszenie podkreślał istotę współpracy jaka nawiązała się między obu muzeami i trwa już od dłuższego czasu. Jest ona ważna dla obu stron, gdyż jedynie właściwa wymiana doświadczeń, dobrych rozwiązań może przynieść rezultaty. O zaletach współpracy regionów o podobnym rodowodzie kulturowym Łużyczan i Ślązaków mówił w swoim wystąpieniu pan Paweł Śliwko z Zarządu Miasta. Ponadto na otwarciu obecni byli: Jan Jasiukiewicz – prezydent Bolesławca, pani Zofia Roman – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury, Dorota Pińczuk -przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty przy Radzie Miejskiej, Stanisław Andrusieczko z Zarządu Miasta oraz nauczyciele, pracownicy placówek kulturalnych i sympatycy muzeum.
Drugą część otwarcia uatrakcyjnił program słowno-muzyczny przygotowany przez panią Iwonę Cempurę z II Liceum Ogólnokształcącego. Kolędy śpiewane po polsku i w języku gości wzruszyły obecnych na otwarciu gości niemieckich i wprowadziły w nastrój świąt, które zawsze budzą nadzieję na dobroć ludzi i pokój na ziemi. Obecność młodzieży szkolnej na tej uroczystości w oczach gości budziła nadzieję, że kontakty tego pokolenia będą jeszcze lepsze i nie będzie już może tyle uprzedzeń między obu narodami. Z dużym zainteresowaniem zwiedzano wystawę składającą się jakby z dwóch części – pierwsza to obrazki na szkle malowane ze zbiorów Muzeum Okręgowego z Jeleniej Góry o tematyce bożonarodzeniowej, ukazujące narodziny Jezusa, Betlejem, Świętą Rodzinę oraz starą szopkę. Druga część to aranżacja izby ze stołem wigilijnym na środku, obok skrzynia ze starymi zabawkami, przedmiotami, którymi kiedyś obdarowywano się przy wigilijnej choince. Stół wigilijny z zastawą złożoną z kamionki bolesławieckiej uatrakcyjnia tradycyjne ciasto łużyckie, orzechy, pierniczki i opłatek. Ciekawa też jest choinka obrotowa umieszczona na szopce wygrywającej kolędę "Cicha noc". Wystawa interesująca, bo dorosłym przybliża świat wspomnień z własnego dzieciństwa, a młodzieży przybliża to, czym kiedyś żyli ich rodzice i dziadkowie. Wystawa czynna będzie do 15 stycznia przyszłego 1995 roku.
Dnia 12 grudnia brb w Muzeum Ceramiki zjawiła się 12 osobowa grupa pracowników i współpracowników muzeum w Markersdorfie, by poznać zbiory Muzeum Ceramiki i przy okazji obejrzeć wystawę świąteczną z ich zbiorów. Na wystawie świątecznej przy kawie omawiano sprawy dalszej współpracy i debatowano o możliwościach wymiany wystaw. Z zainteresowaniem mówiono o możliwościach wymiany w nowym budynku przy ulicy Kutuzowa, do którego przywieziono wcześniej drobne materiały pomocne przy wystawie historycznej. W biurze osobna grupa zorganizowała konferencję prasową z udziałem ich dziennikarza. Potem zwiedzała grupa budynek przy ul. Kutuzowa, Spółdzielnię "Ceramika Artystyczna" i miasto wokół rynku.
Trzeba przy okazji wspomnieć o muzeum w Markersdoifie, do którego często zapraszani są pracownicy Muzeum Ceramiki, niestety nic ze wszystkich zaproszeń można skorzystać. Dorfmuseum w Markersdorfie to kompleks zabudowań gospodarczych na planie czworoboku, z budynkiem mieszkalnym, gospodarczym, stajnią itd. W budynkach tych gromadzi się wszystkie ocalałe przedmioty związane z pracami gospodarczymi, rolniczymi. To muzeum wsi Łużyckiej tworzą mieszkańcy, którzy do wystaw o różnej tematyce użyczają swoje ocalałe pamiątki. Ostatnio pracownicy Muzeum Ceramiki uczestniczyli w otwarciu wystawy młynków do kawy, wcześniej w święcie ziemniaka itp. imprezach. Jest to typowe muzeum, które w naszym kraju odpowiadało by muzeum etnograficznemu lub muzeum wsi danego regionu.