Nowa kadencja sołtysów wsi

Nowa kadencja sołtysów wsi
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W miesiącu listopadzie b.r., na przestrzeni niespełna dwóch tygodni mieszkańcy wszystkich wsi w gminie, podczas zebrań zwołanych przez Zarząd Gminy, dokonali wyboru nowych władz sołectw: sołtysów, podsołtysów i członków rad sołeckich, na nową 4-letnią kadencję.
W myśl "statutu sołectwa", pełnienie funkcji w organach samorządu wsi ma charakter społeczny i ma na celu rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców, służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie. Sołtys winien zapewniać łączność pomiędzy sołectwem a Radą, Zarządem i Urzędem Gminy oraz wykonywać powierzone przepisami prawa zadania z zakresu administancji publicznej.
Sołtys ma obowiązek uczestniczenia w obradach Sesji Rady Gminy z głosem doradczym, może także zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców wsi, którą reprezentuje.
W wykonywaniu swoich obowiązków sołtys winien stale współpracować z radą sołecką, do obowiązków której należy m.in. wspomaganie sołtysa.
W tegorocznych wyborach zmiany personalne sołtysów nastąpiły w 9-ciu wsiach, na ogólną liczbę 29. Wybory sołtysów na nową kadencję zbiegły się z pożegnaniem zmarłego Pana Edwarda Weselaka z Kruszyna jednego z długoletnich sołtysów naszej gminy.
Podczas zebrań wyborczych ustępujące rady sołeckie składały sprawozdania z działalności w minionej kadencji, ponadto mieszkańcy wsi zgłaszali pod adresem przedstawicieli Zarządu Gminy i Urzędu wnioski i zapytania, najczęściej o charakterze gospodarczym.
Wnioski te zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem realności ich realizacji przez Radę Gminy. Będą one wykorzystywane przy opracowywaniu projektów planów rocznych na poszczególne lata.
Miłym akcentem kończącym ubiegłą i rozpoczynającym nową kadencję sołtysów, było uroczyste spotkanie, które odbyło się w dniu 16 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kruszynie. Podczas spotkania z udziałem Pana Władysława Majkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy, podziękowano sołtysom za ich wieloletnią aktywną pracę na rzecz wsi oraz powitano w tym gronie sołtysów nowo wybranych na kadencję 1995-1998.
WYKAZ SOŁTYSÓW WSI GMINY BOLESŁAWIEC uczestniczenia
1. BOLESŁAWICE – Alojzy Kosior
2. BOŻEJOWICE-RAKOWICE – Antoni Pachołek
3. BRZEŹNIK – Jan Durda
4. CHOŚCISZOWICE -Janina Wilk
5. DĄBROWA – Jan Kawka
6. DOBRA 7.GOLNICE – Kazimierz Myjek
8. KOZŁÓW – Andrzej Miżda
9. KRASZOWICE – Olga Kocur
10. KRAŚNIK DOLNY- Antoni Kotowicz
11. KRAŚNIK GÓRNY -Jerzy Roman
12.KRĘPNICA – Helena Woźny
13. KRUSZYN – Krystyna Szymańska
14. LIPIANY – Walenty Kotwica
15. ŁAZISKA – Franciszek Janiec
16. ŁĄKA – Marian Cawricz
17.MIERZWIN – Zofia Gałuszka
18. NOWA – Ewa Surma
19. NOWA WIEŚ – Lechosław Antoniak
20. NOWE JAROSZOWICE – Tomasz Juzenków
21.0CICE – Stanisława Potocka
22. OTOK -Jan Mrozik
23. PARKOSZÓW – Wiesław Matuszek
24. STARA OLESZNA – Andrzej Adaszewski
25. STARE JAROSZOWICE – Józef Kopiec
26. SUSZKI – Jan Królikowski
27. TRZEBIEŃ – Jadwiga Radwańska
28. TRZEBIEŃ MAŁY – Maria Tobiasz
29. ŻELISZÓW – Danuta Krzyżanowska