Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Miejskiej w Bolesławcu

Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Miejskiej w Bolesławcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Informuję Szanowną Komisje o istnieniu w Bolesławcu drużyny piłki nożnej składającej się z 21 zawodników, jest to młodzież, o której się mówi krótko trudna. Nikt im nie zaproponował Jakiejś alternatywy co do sposobu spędzania wolnego czasu i nikt się nimi nie chce za interesować.
Ponieważ przez wiele lat byłem zawodnikiem UKS i znam się na tej dziedzinie sportu, wiem co to znaczy przynależeć do jakiejś grupy i coś z nią razem robić.
Postanowiłem skupić wokół siebie młodzież i z nią pracować. Od 4 miesięcy społecznie prowadzę tę grupę młodzieży. Drużyna zaczyna odnosić sukcesy, przybywa również kibiców. Otrzymaliśmy od Pana Dyrektora Samouka możliwość korzystania ze stadionu, za co w tym miejscu dziękujemy Natomiast mamy poważne problemy ze sprzętem, dofinansowaniem wyjazdów i zakupem sportowych ubiorów.
Drużyna nasza to drużyna miejska, dlatego zwracamy się z prośbą do władz miejskich o pomoc Chcielibyśmy istnieć przy jakiejś miejskiej instytucji sportowej, która da nam instytucjonalną opiekę.
Pragnę jeszcze Państwu powiedzieć, że zamiast ubolewać nad młodzieżową subkulturą oraz obawiać się wzrostu przestępczości, trzeba coś konkretnego jej zaproponować. Moja propozycja spotkała się z uznaniem tej trudnej młodzieży.
Z szacunkiem Janusz Kolczyński