Stres, a zdrowie

Stres, a zdrowie
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Z powodów technicznych dopiero dzisiaj (przepraszamy Autora i Czytelników) zamieszczamy dokończenie artykułu, które go pierwszą część opublikowaliśmy w nr 4 "Głosu".
Przeciętny człowiek, nie posiadajacy odpowiedniej wiedzy psychologicznej i umiejętności stosowania u siebie naukowo opracowanych technik kompensacji stresu, uruchamia w sytuacjach trudnych takie mechanizmy obronne, w jakie został wyposażony poprzez predyspozycje osobowościowe, procesy wychowawczo-środowiskowe, nabytą wiedzę, doświadczenia, znane wzorce zachowań oraz zdolności adaptacyjne.
Najczęściej obserwowane reakcje to spontanicznie ujawniane stany emocjonalne w postaci płaczu, krzyku, agresji kierowanej na zewnątrz lub do wewnątrz, depresje z postawami rezygnacyjnymi (samobójczymi) włącznie. W dalszej kolejności odruchowa ucieczka od problemów, szukanie ukojenia w alkoholu, unikanie sytuacji trudnych, narastanie lęku i niepokoju, wzmożona samoobserwacja, pojawienie się różnych dolegliwości somatycznych itp. Ujmując to zagadnienie lapidarnie można powiedzieć, że lęk powoduje dolegliwości, co z kolei nasila lęk i powstaje sytuacja tzw. "błędnego koła".
Nie każdy ma możliwość w takich przypadkach skorzystać z fachowej pomocy psychoterapeutycznej lekarskiej czy też psychologicznej. Dodatkowym utrudnieniem jest brak odpowiednio przygotowanych specjalistów zajmujących się tymi problemami. Specjalizacja z zakresu psychiatrii jest uznana w kraju za deficytową. Dostęp do lekarza specjalisty stwarza problemy zarówno formalne ze względu na długi okres wyczekiwania w kolejce, jak również opory wewnętrzne korzystania z porad lekarza psychiatry.
Specjalista psychiatra kojarzy się najczęściej z leczeniem chorych psychicznie, a nie osób nadpobudliwych emocjonalnie, dlatego też wielu pacjentów zgłasza się ze swoimi dolegliwościami do lekarzy neurologów uważając, że to właśnie oni leczą nerwice. Obiegowe opinie są w rzeczywistości błędne. Neurolodzy formalnie nie zajmują się leczeniem zaburzeń nerwicowych. Występuje tutaj zbieżność nazw "nierwica - neurolog" oraz pewne uwarunkowa nia historyczne. Neurologia i psychiatria były kiedyś jedną specjalnością, dlatego też dla otoczenia ładniej brzmiało, iż leczy mnie neurolog niż psychiatra...
Stres powoduje dezintegrację psychiki człowieka, ma również wpływ na stan fizyczny. Zgodnie z twórcą koncepcji stresu H Selyego ustrój ludzki reaguje na różne Czynniki szkodliwe (fizyczne, infekcyjne, metaboliczne, psychiczne) zwane stresorami. Dochodzi do zmian w funkcji osi międzymózgowie - przysad ka - nadnercza oraz całym układzie endokrynalnym (hormonalnym). W naszym opisie ograniczamy się głównie do stresorów psychicznych.