Gaudeamus w Bolesławcu

Gaudeamus w Bolesławcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

7 października 1992 przejdzie do historii Bolesławca jako dzień otwarcia "wyższej uczelni" w naszym mieście. W tym dniu, w Studium Nauczycielskim nastąpiło uroczyste otwarcie Kolegium Nauczycielskiego.
Kurator Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze mgr inż. Andrzej Szustak wręczył nominację na dyrektora Kolegium dotychczasowemu dyrektorowi Studium dr Edmundowi Malińskiemu. Prezydent miasta Józef Król życząc Kolegium wielu sukcesów, na początek dołączył czek na 25 mln złotych, na wyposażenie sali gimnastycznej. Prorektor d/s Kształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kotarbińskiego w Zielonej Górze dr Idzikowski dokonał uroczystej immatrykulacji studentów I roku wręczając im indeksy.
Należy podkreślić, że Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze objęła patronat dydaktyczny nad Kolegium i studenci Kolegium są jednocześnie studentami WSP w Zielonej Górze. Uroczyste odśpiewanie przez studentów "Gaudeamus Igitur" podkreśliło doniosłość tego ważnego wydarzenia. Pierwszy rok studiów w 3-letnim Kolegium rozpoczęło 21 słuchaczy. Wykład inauguracyjny: "Etyka, a strategia wychowania" wygłosił prof. dr Wojciech Pasternak. Prof. Pasternak będzie w Kolegium wykładał etykę.
Absolwenci Kolegium po trzech latach studiów otrzymują dyplom licencjata z pedagogiki nauczania początkowego i będą mogli kontynuować studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Pracownikom naukowym i studentom życzymy wielu sukcesów.