Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań

Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W Bolesławcu od ponad 2 lat istnieje i działa Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań w Budynkach Komunalnych i Zakładowych. Mieści się ono przy ul. Zygmunta Augusta 12 c m 2. (tel. 37-95 oraz 33-50, 43-31) i skupia 50 członków.
Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw właścicieli i interesów członków Stowarzyszenia, a w szczególności zawartych umów notarialnych i warunków ustalanych w tych umowach, a dotyczących właścicieli mieszkań.
W Bolesławcu jest ponad 600 właścicieli mieszkań w budynkach komunalnych i zakładowych, a w najbliższej perspektywie będzie ich jeszcze więcej, gdyż mieszkania kwaterunkowe i zakładowe będą sprzedawane masowo.
Stowarzyszenie ma prawo wyrażać opinie we wszystkich sprawach publicznych, nie tylko lokalnych, ale i ogólnokrajowych oraz inicjować różne działania związane z mieszkalnictwem i budownictwem mieszkaniowym. Może wystawiać swoich kandydatów do różnych organów władz oraz instytucji przedstawicielskich i wybieralnych. Stowarzyszenie bolesławieckie nawiązało kontakt z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Właścicieli Mieszkań we Wrocławiu oraz ma aktywny kontakt z Krajowym Ruchem Mieszkaniowym w Warszawie. W maju br. członek bolesławieckiego Stowarzyszenia P. Stefan Czernek uczestniczył w Seminarium zorganizowanym przez Krajowy Ruch Mieszkaniowy.
Zarząd Stowarzyszenia prosi wszystkich właściciela mieszkań - aktualnych i przyszłych o zainteresowanie się Stowarzyszeniem i wstąpienie w jego szeregi. Potrzebni są ludzie aktywni.
Mgr Krzysztofa Duchiewicz-Scelina
Przewodnicząca Stowarzyszenia