Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Takiej dekoracji i tak podniosłego nastroju w Bolesławcu chyba jeszcze nie było. Od 4 do 9 października byliśmy świadkami i uczestnikami wielkiego wydarzenia kościelnego, jakim było nawiedzenie Matki Boskiej obecnej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.
Na str. 2 zamieszczamy relację naszej Czytelniczki Pani Janiny P. uczestniczącej w tej doniosłej uroczystości w pierwszym dniu.
... Nawiedzenie naszego miasta rozpoczęło się w niedzielne popołudnie 4 października od parafii S.S. Cyryla i Metodego. Ogromne tłumy wiernych oczekiwały przybycia Obrazu słucha-jąc ze wzruszeniem słów kapłana, który mówił, że "Matka Boża w swym wizerunku przybyła do naszej wspólnoty parafialnej, aby ożywić naszą wiarę, umocnić nadzieję na lepsze jutro, abyśmy podejmując walkę ze złem i grzechem wzrastali w łasce u Boga i ludzi...".
Ulica Łasicka prowadząca do kościoła pod wezwaniem S.S. Cyryla i Metodego pięknie udekorowana i usłana kwiatami. Tłumy wiernych rozmodlonych i wpatrzonych w Obraz Matki Boskiej rozświetlony promieniami słońca. Na ramionach wiernych obraz powoli zbliża się do kościoła i wykonanego przez żołnierzy polowego ołtarza. Żołnierze też wnieśli obraz na przygotowany przez siebie ołtarz.
Proboszcz parafii, ksiądz Wojciech Mroszczak powitał Matkę Bożą oraz zgromadzonych wokół Niej przybyłych gości: Księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego, licznie zgromadzone duchowieństwo i wiernych.
W imieniu władz miasta słowa powitania wypowiedział Prezydent Józef Król. Odczytany został telegram Ojca Świętego Jana Pawła II przysłany z okazji drugiego nawiedzenia diecezji przez Matkę Bożą.
Msza Święta koncelebrowana przez Księdza Biskupa zjednoczyła wiernych, a przez całą noc trwało modlitewne czuwanie przed Obrazem. Nie było chwili, by kościół nie był pełen wiernych...".
Podobne, podniosłe uroczystości odbyły się we wszystkich bolesławieckich parafiach.
W uroczystościach uczestniczyli: Ks. Bp dr Adam Dyczkowskl sufragan legnicki, Duchowieństwo Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Legnickiej, Duchowieństwo Bolesławca, władze rejonowe z jej szefem, posłem Janem Kisilijczykiem oraz władze miasta z prezydentem Józefem Królem.