O funkcjonowaniu służby zdrowia

O funkcjonowaniu służby zdrowia
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu obejmuje swoim zakresem działania miasto i gminę Bolesławiec (ponad 55 tys. mieszkańców), miasto i gminę Nowogrodziec (ponad 14 tys. mieszk.) oraz gminę Osiecznica (około 5 tys. mieszk.). Ponadto na podstawie umów z Wojewodami legnickim i jeleniogórskim, ZOZ Bolesławiec świadczy usługi dla mieszkańców z rejonów Warty Bolesławieckiej i Gromadki. Łącznie ZOZ w Bolesławcu ma do obsługi ponad 87 tys. mieszkańców, a główny potencjał osobowy i baza lecznictwa znajdują się w Bolesławcu.
Bazę lecznictwa stanowią: Szpital Rejonowy (8 oddziałów z 377 łóżkami. W pierwszym półroczu 1992 r. hospitalizowanych było 4.374 pacjentów), Izba Przyjęć (w I półr. udzieliła ponad 5,5 tysięcy porad ambulat.), Dział Pomocy Doraźnej - pogotowie (w I półr. udzieliło 4.770 porad, w tym 1.777 w domu chorego). Podstawową opiekę na terenie miasta i okolicznych wiosek sprawują Przychodnie Rejonowe przy ul. 1 Maja i Zwycięstwa oraz 3 Przychodnie Osiedlowe przy ul. Wasilewskiej, Staszica i Starzyńskiego.
Od 1968 r. do 30 III 1992 r. funkcjonował na terenie Bolesławca system pracy tzw. "wolny wybór lekarza". W związku z dramatyczną sytuacją finansową postanowiono odstąpić od pracy w tym systemie. Od kwietnia zorganizowano w mieście 8 rejonów zapobiegawczo-leczniczych o średniej ilości mieszkańców od 6.100 do 6.400 w rejonie. Rejony te obsługiwane są przez 12 lekarzy ogólnych oraz 10 lekarzy pediatrów. Od 1 kwietnia 1992 r. udzielono w poradniach ogólnych 27.539 porad w tym 164 w domu chorego. Poradnie dla dzieci udzieliły w tym czasie 11.261 porad, w tym 8 w domu chorego.
W przemysłowej służbie zdrowia udzielono w I półroczu 92 r. 12.012 porad. W pionie stomatologicznym w I półroczu 92 r. udzielono 15.619 porad; w poradni ortodoncji 1.754 porady. Ponadto w czasie dyżurów stomatologicznych udzie łono 607 porad. W poradniach specjalistycznych udzielono w I półroczu 48.345 porad.
Pracownia USG obsługiwana przez 4 lekarzy wykonała w I półr. ponad 2 i pół tysiąca badań, a Pracownia Endoskopowa obsługiwana przez 3 lekarzy wykonała w I półroczu 913 badań. Około 1000 zabiegów chirurgicznych rocznie wykonują lekarze - chirurdzy bolesławieccy w Szpitalu Rejonowym;
Nastąpiła poprawa w dziale okulistyki: funkcjonują 3 poradnie okulistyczne;
W okresie ostatnich kilku lat dla poprawy działalności i usprawnienia służby zdrowia wykonano: kapitalne remonty w zakresie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, co., urządzeń wentylacyjnych, urządzeń elektrycznych i innych w szpitalu przy ul. Jeleniogórskiej. Na posesji Szpitala wybudowano budynek, gdzie znalazły swoje pomieszczenia Pogotowie Ratunkowe, Punkt Krwiodawstwa, magazyny oraz administracja, która zwolniła piętro w budynku szpitala (otworzono tam drugi oddział chirurgiczny).
W budynku szpitalnym oddziału laryngologicznego przy ul. K. Miarki dokonano remontu kapitalnego. Podobne remonty wykonano w przychodniach przy ul. Kra sickiego, 1 Maja oraz w gminnych ośrodkach zdrowia znajdujących się na terenie działania ZOZ.
Ważniejsze potrzeby służby zdrowia: 250 mln złotych potrzeba na wymianę instalacji elektrycznych na oddziale chirurgicznym szpitala; również 250 mln złotych brakuje jeszcze na zakup niezbędnej karetki reanimacyjnej; niezbędne są: wykonanie centralnej tlenowni, wymiana dźwigów transportowych, wykonanie pojazdu dla karetek pogotowia od strony Izby Przyjęć oraz wymiana centrali telefonicznej.