Z listów do redakcji

Z listów do redakcji
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Szanujmy zieleń
Pani Jadwiga M. (nazwisko znane redakcji) zamieszkała przy ul. Asnyka ubolewa (i słusznie) nad tym, że parkujący na niezabudowanej stronie ulicy Asnyka często skracają sobie dojście do znajdujących się po drugiej stronie ulicy sklepów przechodząc przez pas zieleni i przeskakując murek. Murek specjalnie na tym "nie cierpi", ale zieleń i kwiaty tak.
Proponujemy na razie tabliczki z napisem, jak w tytule.
NIE DRĘCZMY ZWIERZĄT
Uczennica LO IZA OLSZEWSKA przysłała długi list, w którym opisuje znęcanie się nad zwierzętami przez dzieci, młodzież a nawet dorosłych. Iza apeluje do swoich rówieśników, aby nie byli obojętni wobec przypadków prześladowania naszych domowych zwierząt i przytacza ar. 62 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (rozdz. VIII):
Karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny lub nagany podlega właściciel zwierzęcia lub osoba, pod której pieczą się znajduje, albo osoba, która używa zwierzę lub z której polecenia zwierzę jest używane, a także rodzice lub opiekun nieletniego sprawcy, jeżeli świadomie dopuszczają do popełnienia czynu..."