Kto nami rządzi

Kto nami rządzi
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Na sugestię Czytelników przedstawiać będziemy w każdym wydaniu "Głosu" więcej informacji o Radzie Miejskiej i Jej Organach. Na początek prezentacja.
Kierownictwo Rady Miejskiej stanowią: Edward Gałka, Wiesław Ogrodnik i Stefania Łomnicka.
Członkami Zarządu Miasta są: Józef Król (Prezydent Miasta i przewodniczący Zarządu), Jan Jasiukiewicz (zastępca Prezydenta Miasta i zastępca przewodniczącego ZM), oraz: Leszek Baj, Andrzej Czarciński, Longin Łukawski, Jan Ursel i Czesław Wierzbicki - członkowie Zarządu Miasta.
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej są: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej (dyrektor Kazimierz Niebieszczański), Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dyrektor Ryszard Czarniecki), Miejski Zakład Komunikacji (dyrektor Zbigniew Derecki), Zakład Usług Inwestycyjnych (dyrektor Marek Wicher), Bolesławiecki Ośrodek Kultury (dyrektor Danuta Maślicka), Miejska Biblioteka Publiczna (dyrektor Wacława Skawińska), Muzeum Ceramiki (kierownik Teresa Wolanin), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacja (dyrektor Zbigniew Samonek), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (kierownik Hannalora Ilczyna).
W następnym "Głosie" przedstawimy składy komisji działających przy Radzie Miejskiej.