SOS dla szkoły

SOS dla szkoły
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Przed nami szczególnie trudny okres. Jak go przetrwać? Im bliżej zimy, tym częściej pada to pytanie. Także w Zespole Szkól Zawodowych im. mjr. H. Sucharskiego w Bolesławcu. Szkoła mieści się w 3 budynkach, dwa z nich wybudowane byty chyba jeszcze przed wojną (zresztą wcale nie dla potrzeb szkoły). Dziś wymagają gruntównego remontu.
Niestety pieniędzy na remont generalny nie ma. Nie ma też na malowanie, na pomoce naukowe, na środki czystości. Brakuje już na ZUS i podatek. Dobrze, że starcza na wypłatę pensji. Na razie! Bo kto wie, co będzie za miesiąc, czy dwa. Szkoła jak dotąd jest państwową, uczniowie mają więc zagwarantowaną bezpłatną naukę, ale Dyrektora i Komitety Rodzicielskie coraz częściej odwołują się do społecznej pomocy w tym także do Rodziców, a ci ostatni są coraz bardziej ubożsi.
Cały więc ciężar radzenia sobie spada na szkołę. Cenny czas i energię przeznacza się na szukanie pieniędzy. Sprawą najważniejszą ostatnich tygodni jest zgromadzenie opału na sezon zimowy. Jak to zrobić skoro Kuratorium nie przekazało szkole na ten cel nawet złamanego grosza. Zapasy z roku ubiegłego prawie nie istnieją, bo starczą na dwa - trzy tygodnie. Więc do dalej? Perspektywa uczenia się w zimnej szkole czy nauka w lipcu lub sierpniu? Ani jedno ani drugie nie jest dobrym rozwiązaniem.
APELUJEMY więc do wszystkich, którzy są jeszcze w stanie pomóc szkole. Liczy się każda złotówka. POMÓŻCIE SZKOLE PRZETRWAĆ ZIMĘ!!! Pomóżcie tym samym swoim dzieciom. Informujemy, że wpłat można dokonywa na konto:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. mjr. II. Sucharskiego, Bolesławiec, ul. Komuny Paryskiej, Bank Zachodni O/Bole sławiec 382210-866.