Aktualności samorządowe

Aktualności samorządowe
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Wiele zainteresowania wzbudziła ostatnio wśród mieszkańców gminy wieść o szansach uzyskania telefonu. Od lat możliwość taka graniczyła nieomalże z cudem i stąd dzisiaj informację tę powtarza się z niedowierzaniem - czy my, mieszkańcy wsi będziemy posiadać telefon w domu?
Rada Gminy zaakceptowała koncepcję założeń techniczno – ekonomicznych kompleksowej telefonizacji gminy w kierunku wsi: Kraśnik Dolny - Trzebień, Ocice - Kraszowice i Stare Jaroszowice. Planowane wyposażenie inwestycji w centrale cyfrowe i linie światłowodowe pozwoli na dostosowanie jej do przyszłościowych nowoczesnych rozwiązań technicznych, jakie zamierza wprowadzić w kraju Telekomunikacja Polska. Koszt szacowany na kilkanaście miliardów złotych, przewidziany jest do poniesienia na przestrzeni kilku najbliższych lat, przy współudziale zainteresowanych mieszkańców. Zatem jest szansa doprowadzenia łączności do niewielkich i oddalonych od Bolesławca miejscowości w szybszym tempie, aniżeli do niektórych dzielnic miasta.
- W związku z rozpoczynającą się restrukturyzacją Państwowego Gospodarstwa Rolnego, Rada Gminy zapoznała się z zasadami prowadzenia sprzedaży i dzierżawy gruntów, które jednostka przekaże do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustalono, iż w komisji przetargowej udział wezmą przedstawiciele Rady Gminy i Urzędu, a dyrekcja PGR winna ze swej strony szeroko rozpropagować ofertę gruntów, wykazanych do zbycia.
- Czy trudna sytuacja szkolnictwa może ulec poprawie, gdy jej losy zależeć będą w pełni od władz samorządowych? Komisja Rolnictwa i Spraw Socjalnych Rady Gminy dokonała przeglądu szkół wiejskich pod kątem opracowania koncepcji organizacji i utrzymania oświaty w kontekście jej przyszłościowego przejęcia przez samorząd. Zaproponowanie niezbędnych zmian organizacyjnych placówek uzgadniane będzie z mieszkańcami wsi w celu wypracowania najbardziej racjonalnych rozwiązań, z jak największym pożytkiem dla dzieci i młodzieży szkolnej.