30 lat brygady

30 lat brygady
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W sobotnie przedpołudnie 2 maja koszary bolesławieckiej brygady rozbrzmiewały gwarem najstarszych żołnierzy i zaproszonych gości.
Pragnąc uczcić jubileusz 30-lecia istnienia jednostki na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta i gminy, przełożeni ze szczebla ministerstwa Obrony Narodowej i Śląskiego Okręgu Wojskowego, przedstawiciele duchowieństwa, policji, organizacji kombatanckich, zakładów pracy, dyrekcji szkół i domów dziecka z młodzieżą. Wśród gości, których powitał dowódca brygady płk dypl. Tadeusz ZUCHOWSKI byli m.in gen. bryg. prof. Czesław DĘGA - pierwszy dowódca, płk dypl. Zygmunt DEMIDOWSKI, dr Edmund MALIŃSKI i Jan KISILI-CZYK - bolesławieccy parlamentarzyści, Józef KRÓL - Prezydent Bolesławca, Kazimierz GAWRON - Wójt gminy, ks. dziekan Władysław RĄCZKA i ks. Wojciech MROSZCZAK - przedstawiciele duchowieństwa, ppłk w st. spocz. Włodzimierz KOWALSKI i Tadeusz GNIADO - prezesi organizacji kombatanckich.
Występujący z trybuny honorowej dowódca jednostki oraz goście podkreślali wysiłki brygady w dziele utrzymania gotowości bojowej, zasługi dla regionu i miasta. Dziękowano za udzieloną pomoc i owocną współpracę. Niektóre z wystąpień nawiązywały do wydarzeń z przeszłości, inne korespondowały z teraźniejszością. Dla przykładu Prezydent KRÓL mówił o roli wojska, jaką spełniło 201 lat temu podczas uchwalenia Konstytucji, a Senator MA-LIŃSKI wyraził przekonanie, że wojska, jako instytucja w obliczu zachodzących obecnie przemian w naszym kraju jest najważniejszą z podpór państwa. W imię niu byłych dowódców wystąpił gen. bryg. prof. Czesław DĘGA. Ten pierwszy charyzmatyczny, o niezwykłej osobowości dowódca potrafił w pierwszych dwu latach scementować kolektyw, a wytwo-zona dzięki niemu atmosfera pracy i służby stała się zaczynem dla wielu późniejszych sukcesów szkoleniowo-wychowawczych brygady. Dziś skromnie mówi, że moc kreującą jego osobiste sukcesy i radoś ci tworzyli podwładni, wielcy żoł nierze i patrioci, bez reszty oddani siłom zbrojnym i Polsce.
Dla upamiętnienia tradycji wzorowej żołnierskiej służby Ojczyźnie oraz kultywowania moralno-bojowego etosu żołnierza - rakietowca ustanowiona została 20 czerwca 1991 roku odznaka pamiątkowa 18 Brygady Artylerii. Do dziś, za wybitne zasługi w wypełnianiu zadań szkoleniowo-wychowawczych oraz współtworzenie dokonań brygady mocą uchwały Zebrania Oficerskiego grupie ponad 300 byłych i obecnych pełniących służbę członkom kolektywu nadano prawo jej noszenia. Podczas uroczystości 30-lecia patenty i odznaki wręczone zostały również na ręce Prezydenta Józefa Króla i Wójta Kazimierza Gawrona dla miasta i gminy Bolesławiec.