Powstało Stowarzyszenie Kupców

Powstało Stowarzyszenie Kupców
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Główne cele Stowarzyszenia to – jak głosi statut - aktywizacja, integracja środowiska kupców, podnoszenie prestiżu społecznego oraz dbałość o jego interesy. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez reprezentowanie interesów środowiska wobec władz administracyjnych i samorządowych, podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi handlu na terenie swojego działania, prowadzenie mediacji w spornych sprawach między członkami stowarzyszenia, organizowanie działalności socjalnej, doradztwa prawnego itd.Prezesem Stowarzyszenia jest Grzegorz Zieliński, zastępcą Mirosław Horzempa, sekretarzem Marian Kilimnik, skarbnikiem Janusz Śliwiński, a członkiem Zarządu Lesław Mroczkowski.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zajmująca się działalnością handlową na własny rachunek. Bliższych informacji może udzielić prezes (Restauracja "Pod Złotym Aniołem" tel. 65-65).