Bieżąca bibliografia edukacji w Bibliotece Pedagogicznej w Bolesławcu

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

Bieżąca Bibliografia Edukacji, w formie komputerowej bazy danych, powstaje we współpracy z 30 ośrodkami w kraju – głównie pedagogicznymi bibliotekami wojewódzkimi i wojewódzkimi ośrodkami metodycznymi. Tworzona jest z wykorzystaniem pakietu Micro CDS/ISIS (uzyskanym bezpłatnie z UNESCO) oraz SAP1 – Systemem Aplikacji dla Pakietu ISIS, opracowanym przez Jana Jackowicza-Korczyńskiego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Ośrodek ten, w skład którego wchodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, kierowana przez dr Marię Etmańską jest inicjatorem i koordynatorem prac. Idea współdziałania bibliotek w tym zakresie została przedstawiona przez dr Marię Etmańską. na ogólnopolskiej konferencji dyrektorów pedagogicznych bibliotek wojewódzkich w Białymstoku, w styczniu 1994. Uzyskała aprobatę uczestników oraz życzliwe poparcie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, ówczesnego wizytatora Lucji Błońskiej, co miało szczególne znaczenie we wstępnej fazie, na etapie koordynacji pierwszych dokonań.
Biblioteka Pedagogiczna w Bolesławcu uczestniczy w sporządzaniu Bibliografii od początku przedsięwzięcia – tj. od roku 1994.
Bibliografia obejmuje artykuły z czasopism o tematyce przede wszystkim oświatowej, ale również społeczno-kulturalnej, naukowej, literackiej, historycznej – zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym, wydawane przez lokalne ośrodki naukowe i metodyczne. W sumie przedmiotem opracowania jest przeszło 200 wydawnictw periodycznych. Każdy z ośrodków wprowadza dane z kilku przydzielonych tytułów plus wybrane regionalia. My dokumentujemy czasopisma głównie z zakresu informatyki : Komputer w Edukacji, Enter, Zagadnienia Informacji Naukowej, Internet oraz wśród regionaliów m.in.: Kurendę, Rocznik Jeleniogórski, Karkonosze, Euroregion Nysa. Opracowane materiały są przesyłane na dyskietce do Gdańska, a w zamian otrzymujemy całość z pozostałych bibliotek. W przyszłości planujemy zakup modemu, który znacznie usprawniłby bieżące przesyłanie i scalanie danych.
Dane gromadzone są od początku 1994 roku, a więc obejmują literaturę najbardziej aktualną. Ma to wielkie znaczenie dla czytelników poszukujących opracowań z takich dziedzin jak: ekonomia, informatyka, ekologia. Baza danych jest stale uzupełniana, obecnie zawiera blisko 17 tysięcy rekordów.
Osobom dysponującym minimalną znajomością obsługi komputera korzystanie z Bibliografii nie sprawi najmniejszego kłopotu. Natomiast wszystkich zainteresowanych, a nie mających do tej pory kontaktu z komputerem, zapraszamy w każdy poniedziałek – od 10 do 15, prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny i ustalenie dokładnej godziny spotkania. Poniedziałek jest w roku szkolnym 1996/97 dniem pracy wewnętrznej, wyłączonym z udostępniania zbiorów – stąd nasza prośba.
Mamy nadzieję, że systematycznie powiększająca się baza bibliograficzna będzie stanowić cenne źródło informacji, pomagające nauczycielom w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zapraszamy szczególnie osoby studiujące, dokształcające się – piszące prace kontrolne, magisterskie; uczniów – uczestników olimpiad przedmiotowych, dla których gromadzenie odpowiedniej bibliografii stanowi bardzo ważny etap pracy i warunkuje poziom opracowania.
Przypominamy czas pracy Biblioteki: od wtorku do piątku od godziny 10 do 18, w każdą sobotę od 9 do 12.

Reklama