Obchody 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Obchody 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zakończeniem obchodów 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Dolnym Śląsku było uroczyste spotkanie 8 grudnia 1995 r. w bolesławieckim Pałacu Ślubów grona najbardziej zasłużonych wolontariuszy naszego Stowarzyszenia.
Spotkanie to zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele różnych środowisk naszego miasta w osobach: z-ca Prezydenta Miasta Bolesławca p. Jan Jasiukiewicz, dziekan Dekanatu Bolesławiec ksiądz prałat Władysław Rączka, przedstawiciel Zarządu Miasta oraz redaktor naczelny "Głosu Bolesławca" p. Paweł Śliwko, dowódca JW 12-59 ppłk Bogdan Kośny, przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Bolesławca p. Wacław Wawszkiewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowo­grodziec p. Edward Szczerbień, władze wojewódzkie Czerwonego Krzyża w osobie p. Bartłomieja Lenarta.
Po krótkim przedstawieniu działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na ziemi bolesławieckiej przez Prezesa Zarządu Lokalnego PCK w Bolesławcu p. Stanisława Kozłowskiego, grupa zasłużonych działaczy została wyróżniona medalami pamiątkowymi 50-lecia, odznaczeniami, odznakami PCK oraz dyplomami.
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał honorowy dawca krwi p. Jan Burzawa. Medale 50-lecia otrzymali: Stanisław Kozłowski, Sławomir Leszczyński, Elżbieta Szczerbień, Janina Łukasiewicz, Lucjan Opaczyński, Antoni Szymonik, Janusz Rupp, Stanisław Jędruszek.
Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża  wyróżniono: Towarzystwo Miłośników Bolesławca , dr. Iwonę Opałka, Janinę Łukasiewicz, Małgorzatę Potoczałę, Grażynę Więckowską, Bogdana Kośnego, Marka Kaszubę, Adama Fornala, Jana Żyżaka, Romana Bodaka, Jana Blachę.
Na uroczystości wręczono również 25 odznak Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I i II stopnia po oddaniu 12 i 18 l krwi. Przedstawiciele samorządów Bolesławca, Osiecznicy i Nowogrodźca oraz ks. prałat Władysław RĄCZKA otrzymali pamiątkowe dyplomy za okazywaną pomoc i wspieranie naszej działalności.
Wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego PCK
Sławomir Leszczyński