Bolesławiec miastem akademickim

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

W sobotę 8 marca 1997r. o godz. 13.00. w sali Forum odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 1997/98 Wyższej Szkoły Technicznej z siedzibą w Głogowie. 60 studentów I roku otrzymało indeksy z rąk rektora uczelni prof. dr. hab. inż. Wojciecha Zamojskiego i kanclerza Pana Józefa Dulasa.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich p.p. Roman Piotr, Hubert Prabucki, Władysław Zuziak i liczna grupa radnych miasta. Przy składaniu życzeń Senatowi Uczelni zapewniono, że placówka w Bolesławcu zostanie otoczona opieką i jej wspieraniem.
Wyższa Szkoła Techniczna mieści się w Głogowie (woj. leg.), jest uczelnią prywatną, powstałą 3 lata temu. W chwili obecnej kształci ok. 800 osób (zaczynała od 70 studentów), prowadzi cztery kierunki:
- systemy oprogramowania,
- systemy i sieci komputerowe,
- systemy komputerowe administracji i zarządzania,
- systemy komputerowe telekomunikacji.
Miesięczna opłata za studiowanie wynosi 250,00 zł (przez cały rok). Filia mieścić się będzie w Zespole Szkół Elektronicznych. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, kierunek – inżynier informatyk (jest to jedyna wyższa szkoła techniczna w woj. jeleniogórskim). Szkoła dysponuje doskonałą bazą komputerową, jest podłączona do Internetu. Powstanie filii WST jest zasługą dyrektora ZSE p. Andrzeja Rudzińskiego, który będzie kierował działalnością filii.
Uroczystość otrzymała pełną oprawę akademicką – senat wystąpił w gronostajach z insygniami władzy uczelnianej. Dla wielu mieszkańców miasta, uczestników uroczystości było to piękne przeżycie. Na marginesie tej uroczystości dwie uwagi:
- jest to druga inauguracja wyższej uczelni w Bolesławcu, pierwsza miała miejsce w 1992r.(październik), kiedy to uroczyście w obecności władz miasta i uczelni otwarto w II LO Kolegium Filologii Polskiej jako filii WSP z Zielonej Góry (to dla ścisłości historycznej, bowiem Kolegium już nie istnieje);
- druga refleksja trochę smutniejsza, na uroczystość ściągnięto specjalnie piękny chór Bacalarus ze Złotoryi, który zaśpiewał "Gaudeamus igitur" i "Gaudeamus Poloniae" (w Bolesławcu nie ma chóru), gdzie te piękne czasy, kiedy te pieśni wykonywały chóry w Bolesławcu - Canon z I LO i chór dawnego Studium Nauczycielskiego?

Reklama